Dansk-engelsk oversættelse af "benet"

DA

"benet" engelsk oversættelse

EN
DA

benet {adjektiv}

volume_up
benet (også: tynd)

Eksempelsætninger "benet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg bliver hurtigt træt i benet, derfor sætter jeg mig ned af og til.
Mr President, my leg gets tired easily so I have to sit down every now and again.
DanishNogle parlamentsmedlemmer ville have ønsket, at den ikke skar alt for langt ind til benet.
Some Members would have preferred not to examine the subject in too much depth.
DanishDet er som en soldat, der forsøger at marchere med en kugle om benet.
It is like a soldier trying to march with a ball and chain around one leg.
DanishJeg frygter, at vi får en yderligere klods om benet.
I am concerned that this will be another millstone round our necks.
DanishEllers havde jeg ligget hjemme med benet bundet ind.
Otherwise, I should have been at home with my leg in plaster.
DanishJeg synes, at det er ærgerligt, at hele denne sag fortsat hænger Kommissionen som en klods om benet.
I think it is a shame that this whole business continues to be a millstone round the European Commission's neck.
DanishParlamentets magt skal vokse, og udeblivelsen af en statut har hidtil været en klods om benet for denne vækst.
The power of this Parliament needs to grow, and its lack of a statute has certainly held it back in the past.
DanishVi er endnu ikke blevet færdige, men som man siger, er vi nået " ind til benet " og til de konkrete kendsgerninger.
We have not yet finished but we are working, so to speak, on the bricks and mortar, on the concrete facts.
DanishProblemet med løftet om støtte og indsatser, der forsinkes eller ikke gennemføres, er en klods om benet på hele Unionen.
The problem of promises of aid and assistance being delayed or not being carried out is an obstacle to the whole Union.
DanishJeg anser det for at være af stor betydning, for den klods, som det pågældende generaldirektorat har om benet, skal fjernes.
I think this is most important since the 'millstone ' around the neck of the Directorate-General in question has to be got rid of.
DanishHan kom, mens han træk på benet.
Danishsparke nogen over benet
DanishDet er igen en rapport, hvori der henvises til ØKOFIN, som i de seneste år har bevist, at det er en blok om benet i stedet for en stimulans.
Yet again they simply refer everything to the ECOFIN, which has proved over the last few years to be more of a stumbling-block than a stimulus.
DanishI skuffelse over Kommissionen, der ikke mere er Europas motor, men er blevet en klods om benet, giver jeg her udtryk for min utilfredshed!
I am disappointed with the Commission, which has ceased to be the driving force behind Europe and become a burden, but I will now stop criticising it!
DanishSelv om ordførerens betænkning ikke " går til benet ", så berører den i det mindste mange af de alvorlige problemer, og derfor støtter vi den.
Despite the fact that the rapporteur's report fails to 'bring matters to a head ', it does at least touch on several serious problems and we shall support it.
DanishEn benet holstensk stud vil befinde sig i samme kategori som en Charolais præmietyr, men dette præmiedyrs tvillingesøster vil befinde sig i en anden kategori simpelthen på grund af sit køn.
A bony Holstein steer would be in the same category as a champion Charolais but that prime animal's twin sister would be in a different category solely because of its sex.