Dansk-engelsk oversættelse af "benzen"

DA

"benzen" engelsk oversættelse

EN
EN

"benzene" dansk oversættelse

volume_up
benzene {substantiv}
DA
DA

benzen {et}

volume_up
1. kemi
benzen
Der er for øjeblikket ingen grænseværdier for benzen eller carbonmonoxid i Fællesskabet.
At present, there are no Community limit values for benzene or carbon monoxide.
Benzen er vanskelig, da der ikke findes nogen tærskelværdi for virkningerne.
Benzene is difficult since there is no identifiable threshold for effects.
Benzen har rent faktisk i lang tid været kendt som et kraftigt kræftfremkaldende stof.
Benzene has, in fact, been known for a very long time as a powerful carcinogen.
EN

benzene {substantiv}

volume_up
1. kemi
At present, there are no Community limit values for benzene or carbon monoxide.
Der er for øjeblikket ingen grænseværdier for benzen eller carbonmonoxid i Fællesskabet.
Benzene is difficult since there is no identifiable threshold for effects.
Benzen er vanskelig, da der ikke findes nogen tærskelværdi for virkningerne.
Benzene has, in fact, been known for a very long time as a powerful carcinogen.
Benzen har rent faktisk i lang tid været kendt som et kraftigt kræftfremkaldende stof.

Eksempelsætninger "benzen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBenzen har rent faktisk i lang tid været kendt som et kraftigt kræftfremkaldende stof.
Benzene has, in fact, been known for a very long time as a powerful carcinogen.
DanishDerfor er Kommissionens grænseværdi for eksempelvis benzen på 1 ppm uacceptabel.
This is why, for example, the Commission's limit of 1ppm for benzene cannot be accepted.
DanishDer er for øjeblikket ingen grænseværdier for benzen eller carbonmonoxid i Fællesskabet.
At present, there are no Community limit values for benzene or carbon monoxide.
DanishBenzen er vanskelig, da der ikke findes nogen tærskelværdi for virkningerne.
Benzene is difficult since there is no identifiable threshold for effects.
DanishBenzen er et stof, som der ikke kan opstilles en sikker grænseværdi for.
Benzene is in fact a substance for which no safe limit value can be fixed.
DanishVi har for nylig vedtaget et andet forslag om kulilte og benzen.
We recently adopted another proposal on carbon monoxide and benzene.
DanishKommissionen rapporterer om benzen som en del af et nyt integreret program for ren luft i 2004.
The Commission will report on benzene as part of a new integrated clean air programme in 2004.
DanishDisse ændringsforslag forsøger at sige, hvad det betyder for benzen.
These amendments seek to say what that means for benzene.
DanishDet er også en god ting, at der bliver fastsat grænseværdier for benzen.
Fixing limit values for benzene is also a good thing.
DanishDen nyligt vedtagne grænseværdi for benzen er også overskredet.
The recently adopted limit value for benzene is also exceeded.
DanishI direktivforslaget opstilles der for første gang en grænseværdi for et kræftfremkaldende stof, benzen.
For the first time, the proposal for a directive lays down limit values for a benzene carcinogen.
DanishDet er rigtigt, at trafikken er den vigtigste emissionskilde for begge skadelige stoffer, nemlig benzen og carbonmonoxid.
It is true that the main source of emissions of both pollutants is road traffic.
DanishHvis der imidlertid måles, vil man højst sandsynligt ikke kunne opfylde normen for benzen.
If measurements are taken, on the other hand, it is highly improbable that the standard for benzene will be met.
DanishOgså brugere af motorsave kan blive eksponeret for benzen.
Users of power saws may also be exposed to benzene.
DanishVi ved, at USA kun tolererer én procent benzen i benzinen, hvorimod man i Europa accepterer maksimum 5 %.
We know that the United States tolerates only 1 % of benzene in petrol, while Europe accepts a maximum of 5 %.
DanishFor at imødegå udstødningen af benzen skal man bl.a. behandle brændstoffer til biler forsigtigt.
In order to prevent the emission of benzene, the use of car fuels, among other things, will need to be handled with care.
DanishAndre sundhedstrusler såsom kulilte, benzen, kulbrinter og andre kemikalier bør også tages i betragtning.
Other health threats should not be forgotten, such as carbon monoxide, benzene, hydrocarbons and other chemicals.
DanishJeg tilslutter mig derfor, at der nu også udarbejdes et afledt direktiv om stofferne carbonmonoxid og benzen.
I therefore support a daughter directive being drawn up concerning the substances carbon monoxide and benzene.
DanishKommissionen er rede til fremover at overveje ethvert forslag om afkortelse af den tidsmæssige grænse for benzen.
The Commission is ready to consider any proposal for a reduction of the time limit for benzene in the future.
DanishGrænseværdier for benzen og carbonmonoxid

Synonymer (engelsk) for "benzene":

benzene