Dansk-engelsk oversættelse af "Beograd"

DA

"Beograd" engelsk oversættelse

DA

Beograd {egennavn}

volume_up
1. geografi
Beograd
I går skete det samme i Beograd med den uafhængige radiosender Beograd.
Yesterday, the same thing happened in Belgrade to the independent radio station there.
Det er der, Milosevic hører hjemme, og ikke på partikongresser i Beograd.
It is there that Milosevic belongs and not at party conferences in Belgrade.
Vores blik er imidlertid også netop i disse timer rettet mod Beograd og Serbien.
However, we also look - particularly at this time - towards Belgrade and Serbia.

Eksempelsætninger "Beograd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVores blik er imidlertid også netop i disse timer rettet mod Beograd og Serbien.
However, we also look - particularly at this time - towards Belgrade and Serbia.
DanishVi har netop i dag igen hørt, at der igen er etableret arbejdsgrupper i Beograd.
We have just heard again today that working parties have been set up in Belgrade.
DanishDerfor har vi brug for et langt stærkere politisk og militært pres på Beograd.
So we need to exert much greater political and military pressure on Belgrade.
DanishVi har lige fået at vide, at premierministeren, Djindjic, er blevet myrdet i Beograd.
We have just learnt of the assassination in Belgrade of Prime Minister Djindjic.
DanishJeg var også medlem af den delegation, som besøgte Kosovo og derefter Beograd i Serbien.
I too was a member of the delegation that visited Kosovo and Belgrade in Serbia.
DanishHr. formand for Rådet, De siger, at regeringen i Beograd ikke er troværdig.
Mr President-in-Office, you say that the Belgrade government is no longer credible.
DanishBeograd skal omgående tage kontrollerbare skridt til en løsning af konflikten.
Belgrade must immediately take verifiable steps to resolve the conflict.
DanishOg tro mig, kollegerne i Beograd har taget entydigt stilling til betingelserne.
Believe me, those Members who were in Belgrade have taken a clear line on the conditions.
DanishDet er der, Milosevic hører hjemme, og ikke på partikongresser i Beograd.
It is there that Milosevic belongs and not at party conferences in Belgrade.
DanishWiersma blev nægtet et visum for at kunne besøge oppositionen i Beograd.
We just heard that Mr Wiersma was denied a visa to visit the opposition in Belgrade.
DanishJeg tror, det er helt afgørende, hvilket signal der sendes til Beograd fra debatten i dag.
I think that the signal which this debate sends to Belgrade today will be decisive.
DanishI går skete det samme i Beograd med den uafhængige radiosender Beograd.
Yesterday, the same thing happened in Belgrade to the independent radio station there.
DanishDa beslutningsforslaget blev udarbejdet, vidste vi ikke, hvad der var ved at ske i Beograd.
When the resolution was drafted we did not know what was then happening in Belgrade.
DanishMen Beograd lader sig muligvis overbevise, lad os i det mindste gøre forsøget.
But Belgrade might be persuaded, and at any rate it is worth a try.
DanishOg at han kun kan hente dette visum på det græske konsulat i Beograd?
And that he can only obtain that visa from the Greek Consulate in Belgrade?
DanishDen eneste, som ikke ønskede noget kompromis, var Milosevic, var regeringen i Beograd.
The only party not interested in a compromise was Milosevic and the government in Belgrade.
DanishI dag har præsidenterne for Forbundsrepublikken og Kosovo indvilget i at mødes i Beograd.
Today the Presidents of the Federal Republic and Kosovo have agreed to meet in Belgrade.
DanishBeograd kan ikke udgive sådanne repressive handlinger for at være et rent internt anliggende.
Belgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
DanishHvornår regner De med, at tiltrædelsesforhandlingerne indledes med Beograd?
Mr President, I am obliged to the President-in-Office for his very good, very specific answer.
DanishHvilket pres kan vi så udøve for at få Beograd til at løse Kosovo-spørgsmålet?
What other pressure can we exert to compel Belgrade to solve the Kosovo question once and for all?