Dansk-engelsk oversættelse af "beordre"

DA

"beordre" engelsk oversættelse

DA

beordre {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "beordre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kan vi desværre ikke tillade, og jeg vil nødig tvinges til at beordre tilhørerpladserne ryddet.
I am afraid that is not allowed, and I would not wish to have to ask for the galleries to be cleared.
DanishVed at beordre Frankrig til at genoverveje en af sine love, kræver de, at vores land giver afkald på den frie udøvelse af sin suverænitet.
By ordering France to reconsider one of its laws, they are demanding that our country relinquish the free exercise of its sovereignty.
DanishEfter fem måneders høring spørger vi stadig os selv, hvad der bevægede de spanske myndigheder til at beordre skibet bugseret ud i rum sø.
After five months of hearings we are still wondering what made the Spanish authorities in charge order that the vessel be removed to the high seas.
DanishUanset hvor god en idé er, kan den altid strande på grund af skattevæsenet, så derfor må vi straks beordre skattevæsenet til at holde fingrene fra volontørtjenesten.
There is no idea that is so good that it is not capable of being wrecked by the taxman, so we must order them to get their hands off it right away.
DanishDe burde ikke give ordet til tilhørerne, og da dette skete, burde De øjeblikkelig have udsat mødet og beordre tilhørerpladserne ryddet.
You should not have allowed people in the gallery to speak, and when these incidents occurred you should immediately have suspended the sitting and ordered the galleries to be cleared.