Dansk-engelsk oversættelse af "berømt"

DA

"berømt" engelsk oversættelse

DA

berømt {adjektiv}

volume_up
berømt
Rådet vedtager snart en meget berømt regel baseret på én regel med 15 undtagelser.
The Council is about to adopt a very famous rule based on one rule with 15 exceptions.
Den 6. juli 2002 vil en meget berømt sportsbegivenhed begynde.
On 6 July 2002 a very famous world sporting event will start.
Jeg har sagt det før, at Europa er og også i fremtiden skal være uforvekslelig, berømt og elsket.
Europe, I say it again, is and must remain in the future distinctive, famous and loved.
Gahrton er berømt for sin modstand mod Den Europæiske Union.
Mr Gahrton is renowned for his opposition to the European Union.
Kvaliteten af både skibe og personale under deres flag er nærmere berygtet end berømt.
The quality of both ships and staff under their flags is rather more notorious than renowned.
The quality of Irish beef is renowned.
berømt (også: glorværdig)
berømt (også: hæderkronet)
Mr Gaetano Martino was an illustrious doctor and politician.
Som min berømte forgænger, Paul Henri Spaak, temmelig kynisk udtrykte det for en del årtier siden:
As my illustrious predecessor, Paul Henri Spaak, rather cynically put it so many decades ago:
Så jeg ved ikke, om det på nuværende tidspunkt er nødvendigt, at vi kommer i tanke om den internationale ret, som denne berømte hollænder opfandt for 500 år siden.
So I do not know whether we now need to return to this International Law discovered 500 years ago by that illustrious Dutchman.

Eksempelsætninger "berømt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRådet vedtager snart en meget berømt regel baseret på én regel med 15 undtagelser.
The Council is about to adopt a very famous rule based on one rule with 15 exceptions.
DanishJeg ønsker det irske formandskab alt det held, som dets befolkning er så berømt for.
I wish the Irish presidency all the luck for which its people are so famous.
DanishKvaliteten af både skibe og personale under deres flag er nærmere berygtet end berømt.
The quality of both ships and staff under their flags is rather more notorious than renowned.
DanishJeg har sagt det før, at Europa er og også i fremtiden skal være uforvekslelig, berømt og elsket.
Europe, I say it again, is and must remain in the future distinctive, famous and loved.
DanishEnten er man meget berømt, eller også har sagen stor betydning for brevskriveren.
Either you are very famous or your correspondents feel very strongly about the matter on which they write.
DanishMen igen, så vil det afhænge af medlemmernes disciplin, noget som Europa-Parlamentet er berømt for.
Again, it will depend on Members ' discipline, something that this House is renowned for.
DanishReaktionen kunne skabe en helt ny berømt retssag om terrorisme.
The backlash could create a whole new cause célèbre for terrorism.
DanishGahrton er berømt for sin modstand mod Den Europæiske Union.
Mr Gahrton is renowned for his opposition to the European Union.
DanishTag f.eks. den hvide haj, som er berømt på grund af.
Let us take as an example the white shark, made famous by the film ‘ Jaws’.
DanishDen 6. juli 2002 vil en meget berømt sportsbegivenhed begynde.
On 6 July 2002 a very famous world sporting event will start.
DanishFru formand, Østrig er berømt for de vidunderlige Alper og også for de nyetablerede nationalparker.
Madam President, Austria is famous for the beautiful Alps and also for the newly created national parks.
DanishI mit land er mit parti berømt for sine spin-doktorer.
In my own country, my party is famed for its spin-doctors.
DanishJo, i USA rejste en berømt pensionist, nemlig astronauten John Glenn, ud i rummet i en alder af 69 år.
Well, in the United States, a famous pensioner, the astronaut John Glenn, went into space at the age of 69.
DanishMagtens arrogance har en berømt amerikaner, senator Fulbright, fordømt midt under den kolde krig.
The arrogance of power had already been denounced, during the Cold War, by a famous American, Senator Fulbright.
DanishDer er tale om en glimrende chance for at blive berømt.
It is, as such, a marvellous opportunity to be heard.
DanishMikrolån er et stort fremskridt, og det er ikke blot én meget berømt organisation, som har haft succes med det.
Microcredit is a great achievement and it is not only one very famous organisation that has been successful.
Danish- Deres beskedne anmodning, hr. kommissær, er ikke så farlig som den, der blev fremsat af en berømt forfatter.
With this team you could run any file in Europe, and they deserve to do this during the day from time to time.
DanishGaetano var en berømt læge og politiker.
Mr Gaetano Martino was an illustrious doctor and politician.
DanishJohn Bowis er berømt i hele Europa.
Mr Bowis’ s fame has spread throughout Europe.
DanishKvaliteten af irsk oksekød er berømt.