Dansk-engelsk oversættelse af "beredskabsplan"

DA

"beredskabsplan" engelsk oversættelse

DA

beredskabsplan {en}

volume_up
beredskabsplan
., om der er behov for en beredskabsplan for den 1. januar 2000?
For example, are the Interior Ministers discussing whether or not there needs to be a contingency plan for 1 January 2000?
Det er af afgørende betydning, at vi har anvendelige og effektive beredskabsplaner på plads.
It is vital that we have a workable and effective contingency plan in place.
Jeg ønsker Dem held og lykke med at samle alle medlemsstaterne og udarbejde en ordentlig beredskabsplan, hr. kommissær.
I wish you well in getting all Member States together and in getting a proper contingency plan in place, Commissioner.

Eksempelsætninger "beredskabsplan" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishat overveje at oprette en generel beredskabsplan vedrørende overførbare sygdomme og sundhedstrusler
consider developing a general preparedness plan on communicable diseases and health threats;
Danish., om der er behov for en beredskabsplan for den 1. januar 2000?
For example, are the Interior Ministers discussing whether or not there needs to be a contingency plan for 1 January 2000?
DanishJeg ønsker Dem held og lykke med at samle alle medlemsstaterne og udarbejde en ordentlig beredskabsplan, hr. kommissær.
I wish you well in getting all Member States together and in getting a proper contingency plan in place, Commissioner.
DanishDenne første beredskabsplan er nu ved at blive iværksat af forskellige europæiske ngo ' er i samarbejde med det colombianske Røde Kors.
This first contingency plan is being implemented by various European NGOs in cooperation with the Colombian Red Cross.
DanishFor at minimere risikoen er international samordning en tvingende nødvendighed på lige fod med iværksættelsen af en europæisk beredskabsplan.
In order to minimise the risk, international coordination efforts and the implementation of a European preparation plan are crucial.
DanishJeg takker Kommissionen og de berørte myndigheder, fordi de for første gang har indføjet en protokol om ikke-modtagelige arter i en MKS-beredskabsplan.
I thank the Commission and the authorities concerned for including for the first time a protocol in an FMD contingency plan for a non-susceptible species.
DanishDet fremgår klart af Det Forenede Kongeriges nye beredskabsplan, at " brandbælter " eller forebyggende nedslagtning kræver " vedtagelse af ny lovgivning om dyresundhed ".
It is made very clear in the UK's new contingency plan that firebreak or pre-emptive culling requires 'the passage of the new animal health bill '.