Dansk-engelsk oversættelse af "beregne"

DA

"beregne" engelsk oversættelse

DA

beregne {verbum}

volume_up
Nu skal vedkommende imidlertid beregne den skyldige afgift ud fra købsværdien.
Now, however, he or she has to calculate the tax due on the purchase price.
For det vil være den eneste måde at beregne det på.
Because that will be the only way to calculate it
Denne meddelelse giver medlemsstaterne mulighed for at beregne omkostningerne for forsyningspligtydelser.
This communication gives points of departure for Member States to calculate the costs of universal service.
Hvem tør beregne omkostningerne ved den fælles mønt og Centralbankens udflugter for beskæftigelsen?
Who will dare to put a figure, in terms of jobs, on the cost of the single currency and the delays and excuses of the European Central Bank?
Derfor var der et problem med at tælle størrelsen af flokkene i andre medlemsstater for at beregne betalingerne.
Therefore there was a problem in counting the size of flocks in other Member States to work out the payments.
beregne (også: opgøre, udregne)

Eksempelsætninger "beregne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer findes ingen enkle matematiske formler, så man kan beregne tingene på forhånd.
There are no simple mathematical formulae which can be worked out in advance.
DanishNu skal vedkommende imidlertid beregne den skyldige afgift ud fra købsværdien.
Now, however, he or she has to calculate the tax due on the purchase price.
DanishPå denne baggrund er det som sagt ikke nemt at beregne omkostningerne.
Because of all this, as I said earlier, estimating the cost is not an easy matter.
DanishVi har brug for egne metoder til at beregne finansieringen af initiativbetænkninger.
We will need to have our own means of calculating the financing for own-initiative reports.
DanishDer er blevet fremsat krav om, at olieindustrien bør beregne deres arbejdstid i årlig arbejdstid.
Some arguments have been put forward for the oil industry to annualise working time.
DanishVi må ikke stille os tilfreds med nøjagtigt at kunne beregne, hvornår der bryder en krise ud.
It is not enough for us to settle for an accurate calculation of when crises will strike.
DanishNår der opstår problemer, er man nødt til at beregne omkostningerne med udgangspunkt i en veldrevet virksomhed.
I very much agree with the idea that we should occasionally review what we are doing.
DanishHvis der ikke er et alternativ, må man efter deres mening ikke beregne ekstra afgifter for brug af vejene.
If there is no alternative, so they would have us believe, you must not charge extra for using the roads.
DanishDenne meddelelse giver medlemsstaterne mulighed for at beregne omkostningerne for forsyningspligtydelser.
This communication gives points of departure for Member States to calculate the costs of universal service.
DanishJeg er klar over, at man kan beregne det på forskellige måder, men sagen er, at pengene ikke passer.
I am aware that there are different ways of doing the calculations, but the fact is that the money is not enough.
DanishFor det andet kan vi først nu begynde at evaluere og beregne den samlede økonomiske og økologiske skade.
Secondly, we can only now begin to assess and calculate the overall extent of the economic and ecological damage.
DanishDen eneste retfærdige måde er at beregne afgiftssatserne for alkoholholdige drikkevarer på grundlag af deres alkoholindhold.
The only fair way is to impose excise rates for alcoholic drinks according to alcohol content.
DanishAt have et fælles skattegrundlag og en fælles metode til at beregne skatten betyder ikke, at skattesatserne harmoniseres.
Having a common tax base and a common method for calculating tax does not mean harmonising taxes.
DanishFor det vil være den eneste måde at beregne det på.
Because that will be the only way to calculate it
DanishDerfor var der et problem med at tælle størrelsen af flokkene i andre medlemsstater for at beregne betalingerne.
Therefore there was a problem in counting the size of flocks in other Member States to work out the payments.
DanishHen over ryggen på de fattige tjenes der ofte store penge ved at beregne høje transport- og driftsomkostninger.
Big bucks are often made on the back of the poor by making huge charges for transport and operational services.
DanishDet er yderst vanskeligt at beregne, hvad der er mest fordelagtigt, eller hvor meget medlemsstaterne vil få ud af det.
The balance of advantage, or the balance of returns to Member States, is extremely difficult to calculate.
DanishVil de lovgive uden at beregne omkostningerne?
DanishHvem tør beregne omkostningerne ved den fælles mønt og Centralbankens udflugter for beskæftigelsen?
Who will dare to put a figure, in terms of jobs, on the cost of the single currency and the delays and excuses of the European Central Bank?
DanishI Harbour-betænkningen opfordres Kommissionen også til at beregne omkostningerne ved de forsinkede gennemførelser i national lovgivning.
The Harbour report also calls on the Commission to calculate the economic costs of transposition delays.