Dansk-engelsk oversættelse af "berettigelse"

DA

"berettigelse" engelsk oversættelse

DA

berettigelse {en}

volume_up
berettigelse (også: kvalifikation)
For det første var reglerne om berettigelse ikke klare i den eksisterende forordning.
Firstly, the rules of eligibility were not clear in the existing regulation.
I sin barndom stillede den spørgsmålstegn ved det britiske medlemskabs berettigelse og afviste landets ansøgning om optagelse.
In its infancy it questioned the eligibility of British membership and rejected its application to join.
Det ville selvfølgelig være op til at ansøgerne at foreslå foranstaltninger i overensstemmelse med de normale regler for berettigelse.
It would, of course, be up to applicants to propose actions in accordance with the normal rules of eligibility.
berettigelse
Der er blevet bevilget overførsler, uden at der har været belæg for, at der var berettigelse til sådanne overførsler.
Payments for which there was no underlying proof of entitlement had been granted.

Eksempelsætninger "berettigelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet overordnede spørgsmål om subventionernes berettigelse tages dog ikke op.
However, the overriding question of the justification of subsidies is not taken up.
DanishHvis det ikke er tilfældet, er der ingen logik i eller berettigelse af vore bestræbelser.
If that is not the case then there is no logic or justification for our efforts.
DanishFor det første var reglerne om berettigelse ikke klare i den eksisterende forordning.
Firstly, the rules of eligibility were not clear in the existing regulation.
DanishHvor er så den harmonisering, som måske alligevel kunne have haft sin berettigelse?
Where then is the coordination that might perhaps be still justified?
DanishVores europæiske landbrugsmodel havde sin berettigelse, da den blev konstrueret.
Our European agricultural model was legitimate in its conception.
DanishHr. formand, jeg har et spørgsmål vedrørende vores eget ændringsforslags berettigelse.
Mr President, I am wondering whether our own amendment is admissible.
DanishDet er en historisk hindring, som ikke har nogen berettigelse i dag.
This shortcoming is a historical legacy and does not make sense nowadays.
DanishEn europæisk standard på dette område har derimod ingen berettigelse.
But there is no justification for a Europe-wide standard on this issue.
DanishEn harmonisering af erhvervsbeskatningen har ingen berettigelse på en EU-dagsorden.
Harmonizing business taxation has no place on any EU agenda.
DanishDerfor mener vi, at de afsagte domme ikke har nogen berettigelse.
Therefore, we believe that the sentences which have been passed are totally unjustified.
DanishVi er enige i, at fonden har sin berettigelse i forbindelse med miljørigtig egnsudvikling.
We share the idea that such funds may be of use in environmentally friendly land-use planning.
DanishKommissionen peger med nogen berettigelse på branchens manglende evne til at foretage justeringer.
The Commission, with some justification, points to industry's failure to make adjustments.
DanishHaarder, mig bekendt har ingen af Kommissionens embedsmænd med berettigelse kunnet fremføre noget sådant.
Mr Haarder, to my knowledge no official has been authorised to say such a thing.
DanishHr. formand, dette emne er et godt eksempel på EU ' s berettigelse.
Mr President, this issue demonstrates beautifully the need for something like the European Union.
DanishTruslen mod et uskyldigt menneske har aldrig sin berettigelse.
There is never any justification for threatening an innocent person.
DanishEn sådan investering har ingen økonomisk berettigelse og vil bare føre til forvridning af det europæiske marked.
What we need instead is to put a definitive stop to European aid for businesses.
DanishDen fælles mønt har ikke behov for denne økonomiske berettigelse.
The single currency does not need that economic justification.
DanishDet første er et spørgsmål om ressourcer og prioriteringer, og det andet om fokus og berettigelse.
The former is a question of resources and priorities and the latter, of focus and justification.
DanishAdskillige tilfælde kunne finde en lignende berettigelse.
A number of approaches could all be said to have equal justification.
DanishJeg må indrømme, at jeg begynder at spørge mig selv, om dette møde stadig har nogen reel berettigelse.
I must admit that I am beginning to wonder whether these meetings still have any real purpose.