Dansk-engelsk oversættelse af "berige"

DA

"berige" engelsk oversættelse

DA

berige {verbum}

volume_up
berige (også: forbedre)
Vi ønsker at berige dette partnerskab meget mere, end det har været tilfældet hidtil.
We want to enrich this partnership much more than it has been in the past.
Vi må ikke tøve med at berige vores fællesskab med de nationale erfaringer.
Let us enrich our collective knowledge with the experiences of the different Member States.
Slovenien kan berige og beriges af Den Europæiske Union kulturelt og politisk.
In cultural and political terms Slovenia can enrich the European Union and be enriched by it as well.

Eksempelsætninger "berige" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet drejer sig om gensidighed i forbindelse med indvandring, om at berige hinanden.
We have here the notion of shared immigration, of each party enriching the other.
DanishVi ønsker at berige dette partnerskab meget mere, end det har været tilfældet hidtil.
We want to enrich this partnership much more than it has been in the past.
DanishVi må ikke tøve med at berige vores fællesskab med de nationale erfaringer.
Let us enrich our collective knowledge with the experiences of the different Member States.
DanishInden for vores formandsperiode kan vi berige de forslag, som er fremme i denne debat.
Under our Presidency, we have the opportunity to build on the proposals presented in this debate.
DanishSlovenien kan berige og beriges af Den Europæiske Union kulturelt og politisk.
In cultural and political terms Slovenia can enrich the European Union and be enriched by it as well.
DanishVi vil berige pagtens præventive foranstaltninger med en stærk dosis ekstra stabilitet.
We shall enrich the preventative element of the Pact by means of a strong dose of extra stability.
DanishVi spørger os selv, hvorfor Iran selv ønsker at berige uran.
We cannot help wondering why Iran wants its own enrichment facilities.
DanishMedtagelsen af chartret om de grundlæggende rettigheder vil berige det europæiske menneskerettighedskatalog.
On that basis, a vision is outlined of a new Europe with greater welfare and solidarity.
DanishFor at bevare og berige vores kunstneriske egenart skal vores kunstnere stimuleres.
In order to continue to preserve and further enrich our artistic identity, our artists must be further encouraged.
DanishDet kan måske endda være i vores egen interesse at forynge en aldrende befolkning og berige vores egen kultur.
It might even be in our own interest, rejuvenating an ageing population and enriching our own culture.
DanishDisse mennesker er blevet plyndret af ondskabsfulde og korrupte diktatorer, som fortsætter med at berige sig selv.
These people have been plundered by cruel and corrupt dictators who continue to enrich themselves.
DanishDer skal altid udvises stor forsigtighed, hver gang EU vil berige sig selv med et nyt kompetenceområde.
Great prudence should always be shown each time that the EU intends to vest itself with a new area of competence.
DanishDe enkelte nye landes tiltræden vil berige det fælles hus med deres åndelige, kulturelle og historiske arv.
The entry of each new country will enrich the common house by its spiritual, cultural and historical heritage.
DanishDen tredje nat i 2006 traf den iranske regering en meget vigtig beslutning, nemlig at begynde at berige uran.
On the third night of 2006, the Iranian Government took an extremely important decision: to commence enriching uranium.
DanishJeg synes, det er meget positivt, at vi har mulighed for at berige vores daglige kost yderligere med vitaminer og mineraler.
I regard it as being very positive that we can enrich our daily intake of food with vitamins and minerals.
DanishSorte skærme vil ikke berige vores samfund.
DanishJeg synes, det er meget positivt, at vi har mulighed for at berige vores daglige kost med ekstra vitaminer og mineraler.
It is crucial to people's health and to their physical and mental capacity that they optimise their intake of these substances.
DanishDet, der står på spil her, er, at gangstere forsøger at underminere demokrati og fred og stabilitet for at berige sig selv.
What is at stake here is that gangsters are seeking to undermine democracy and peace and stability to line their own pockets.
DanishHvis kvinder fik større adgang til forskning, ville det uden tvivl være med til at berige de videnskabelige metoder, områder og emner.
Over the last decade, we know that three million new jobs have been created, of which 1 600 000 have been taken up by women.
DanishDet fjerner de ressourcer fra sundhedssystemerne, der er så stort behov for, og bidrager især til at berige lægemiddelvirksomhederne yderligere.
It deprives much-needed resources from healthcare systems and mainly helps further to enrich pharmaceutical companies.