Dansk-engelsk oversættelse af "beroligelse"

DA

"beroligelse" engelsk oversættelse

DA

beroligelse {en}

volume_up
beroligelse (også: formildelse)

Eksempelsætninger "beroligelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er den forsikring og beroligelse, som offentligheden i Den Europæiske Union behøver.
That is the assurance, or reassurance, that the public in the European Union requires.
DanishMin egen fornemmelse er at sige til dem, at de bør opfatte dette som en beroligelse.
My own sense is to say to them they should take reassurance from this.
DanishLigestillingsinstituttet må ikke være nogen beroligelse og afledningsmanøvre for uvirksomhed inden for lovgivningen.
We will be vigilant in ensuring that equality policy does not run into the sand.
DanishJeg håber, at nogle ændringsforslag, der er kommet fra vor del af udvalget, kan tjene til yderligere beroligelse på dette område.
I hope some amendments which have come from our side of the committee will give further reassurance in this matter.
DanishDet er et eksempel til beroligelse for Vesten: et folk, der stadig tror på valgurnerne som en vej til frihed.
This is an extraordinary lesson, which should calm and relieve the Western World: a nation which still believes in the ballot box as a liberating force.
DanishMens de sejler igennem, er de derfor også underlagt de krav, der vedrører havnene, og der er en vis yderligere beroligelse heri.
Whilst transitting therefore, they are also subject to the requirements that relate to ports and there is some further reassurance in that.
DanishJeg kan til beroligelse oplyse, at de afghanere, som befinder sig i de fleste lande - det gælder i hvert fald i mit land - er unge mænd fra Kabul-området.
To reassure her I can state that the Afghans in most countries - this is true in my country at least - are young men from the Kabul region.