Dansk-engelsk oversættelse af "besøg"

DA

"besøg" engelsk oversættelse

EN
DA

besøg {et}

volume_up
besøg (også: visit, visit)
volume_up
visit {substantiv}
Om: Besøg af en delegation fra Kommissionens miljødirektorat i Grækenland
Subject: Visit of delegation from Commission environment directorate to Greece
Vi bifalder det foreslåede besøg af Solana, Patten og formandskabet.
We welcome the proposed visit by Solana, Patten and the Presidency.
Fru Maes, delegationen mødtes for nylig og har et besøg i november på programmet.
Mrs Maes, the delegation met recently and is planning a visit for November.

Eksempelsætninger "besøg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg siger det også navnlig på baggrund af et besøg i USA i de to seneste dage.
I say this in the light of my visit to the United States over the last two days.
DanishVi havde udenrigsminister Lavrov på besøg i Udenrigsudvalget for en måned siden.
Foreign Minister Lavrov visited the Committee on Foreign Affairs a month ago.
DanishDet er stadig et smukt feriemål, og I er alle velkommen til at aflægge øen et besøg.
It is still a beautiful holiday destination and you are all welcome to visit it.
DanishJeg håber, hr. formand, at Deres besøg i Bruxelles i morgen bliver vellykket.
I hope, Mr President, that your visit to Brussels tomorrow will be successful.
DanishJeg måtte vente til lørdag med at læse detaljer om hendes besøg i en national avis.
I had to wait until Saturday to read details of her visit in a national newspaper.
DanishNår du angiver værdier på mål, kan du se data som f.eks. målværdi pr. besøg.
Adding values to goals allows you to see metrics such as Per Visit Goal Value.
DanishDisse besøg har imidlertid aldrig fundet sted, og det er bl.a. det, der ærgrer os.
But these visits never took place, which accounts for part of our annoyance.
DanishFru Maes, delegationen mødtes for nylig og har et besøg i november på programmet.
Mrs Maes, the delegation met recently and is planning a visit for November.
DanishKommissær de Silguys besøg i ASEAN for nylig understreger denne spændende udvikling.
Commissioner De Silguy's recent ASEAN visit highlights these exciting developments.
DanishKommissionens formand har planlagt et besøg til Marokko og Algeriet til november.
The President of the Commission is scheduled to visit Morocco and Algeria in November.
DanishBesøg til køb: Hvor mange besøg skal der til, inden de besøgende foretager et køb?
Visits to Purchase: How many visits does it take for visitors to purchase?
DanishJeg har hørt, at det finske formandskab allerede har organiseret et besøg i Burma.
I hear that the Finnish Presidency has already organised a visit to Burma.
DanishCravinhos seneste besøg fortalte vi, hvornår de næste betalinger kan forventes.
During Mr Cravinho's last visit, we explained when the next payments could be expected.
DanishDet blev udtrykt med min kollega Nielsons besøg i Øst- og Vesttimor for få uger siden.
This was illustrated by Mr Nielson's visit to East and West Timor a few weeks ago.
DanishOm: Besøg af en delegation fra Kommissionens miljødirektorat i Grækenland
Subject: Visit of delegation from Commission environment directorate to Greece
DanishHr. formand, jeg vil starte med at fortælle om mit besøg i Baghdad for en uge siden.
Mr President, I wish to begin by giving an account of my visit to Baghdad a week ago.
DanishDer blev for ti dage siden aflagt besøg i Mauretanien for at kontrollere fiskeriaftalen.
A visit was made to Mauritania ten days ago to monitor the fisheries agreement.
DanishVil Rådet forsøge at sikre, at man fra ECHO-kontoret aflægger besøg så snart som muligt?
Will the Council try to ensure that the ECHO office visits as soon as possible?
DanishDet er delegationens første besøg i Parlamentet efter valget for nylig i Frankrig.
This is the delegation's first visit to Parliament since the recent elections in France.
DanishKonverteringsfrekvens er den procentdel af besøg, der har resulteret i et køb.
Conversion Rate is the percentage of visits that results in a purchase.