Dansk-engelsk oversættelse af "besat"

DA

"besat" engelsk oversættelse

DA

besat {adjektiv}

volume_up
besat (også: fikseret)
Dette dokument er besat af standardisering og ensartethed.
This document is obsessed with standardisation and uniformity.
Vi bør undgå at blive besat af spørgsmålet om subsidiaritet.
We should avoid becoming obsessed with the question of subsidiarity.
Begge parter var besat af deres egne snævre opfattelse af deres kontinenters forening.
Both were obsessed with their own narrow vision of the unification of their continents.
besat (også: forblændet)

Eksempelsætninger "besat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen da disse gik ud se da førte de til ham et stumt Menneske som var besat.
As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
Danish20 mennesker er blevet dræbt og mere end 1.200 landbrugsbedrifter ulovligt besat.
Twenty people have been killed and more than 1 200 farms illegally occupied.
DanishMan skaber dem ikke, mens man venter, og de er besat, når man har behov for dem.
None are created when people want them, and when they are needed they are already taken.
DanishJesus svarede: "Jeg er ikke besat men jeg ærer min Fader og I vanære mig.
Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.
DanishHvorfor var stillingen som intern revisor besat utilstrækkeligt i så lang en periode?
Why was the position of internal auditor only inadequately filled for such a long time?
DanishBegge parter var besat af deres egne snævre opfattelse af deres kontinenters forening.
Both were obsessed with their own narrow vision of the unification of their continents.
DanishThi Johannes kom som hverken spiste eller drak og de sige: Han er besat.
For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.
DanishNæsten 40 % af Cypern er besat af udenlandske tropper, af tyrkiske soldater.
Almost 40 per cent of Cyprus is occupied by foreign troops in the form of Turkish soldiers.
DanishHvem har udtalt:« Det er urimeligt, at der er så mange job, der er besat af udlændinge.
Who said: ' It is absurd that so many jobs are occupied by foreigners.
DanishOmkring 20 % af landet er besat af Nagorno-Karabakh-armenske styrker.
About 20 % of the country is occupied by Nagorno-Karabakh Armenian forces.
DanishEt medlem af Rådet, Det Forenede Kongerige, har ulovligt besat Irak.
The United Kingdom, a member of the Council, is illegally occupying Iraq.
DanishAndre sagde: "Dette er ikke Ord af en besat; mon en ond Ånd kan åbne blindes Øjne?
Others said, These are not the words of him that hath a devil.
DanishDet er bare en skam, at pladserne i Parlamentet ikke er lige så fuldt besat som tilhørerpladserne.
I only regret that the benches of the House are not as full as the public gallery.
DanishMarokko adskiller sig fra de andre Middelhavsstater ved, at det har besat Vestsahara.
Morocco differs from the other Mediterranean states in that it has occupied the Western Sahara.
DanishEl Aaiún ligger dog ikke i Marokko, men i Vestsahara, som er besat af Marokko.
El Aaiún is not, however, situated in Morocco but in Western Sahara, which is occupied by Morocco.
DanishAt bygge mure og foretage nye bosættelser på besat område bidrager ikke til fred.
Politics mean initiative, pro-action, proposals and results.
DanishThi Johannes Døberen kom som hverken spiste Brød eller drak Vin og I sige: Han er besat.
For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.
DanishVestsahara er besat, og ingen anerkender Marokkos højhedsområde.
Western Sahara is occupied, yet no one acknowledges the hegemony exercised by Morocco.
DanishMængden svarede: "Du er besat; hvem søger at slå dig ihjel?
The people answered and said, Thou hast a devil: who goeth about to kill thee?
DanishMen ønsker man sit land besat af fremmede tropper i den anledning?
Is there, however, a wish to see one's country occupied by foreign troops in the process?