Dansk-engelsk oversættelse af "besejle"

DA

"besejle" engelsk oversættelse

DA

besejle {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "besejle" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet forholder sig således, at USA havde nægtet Erika at besejle sine farvande.
Thus, the Erika was refused access to American waters.
DanishMen udvidelsen vil, i den form den påtænkes gennemført, kun besejle vesteuropæisk storkapitals magt over de fattigste og mindst udviklede lande.
Enlargement in the form that you are undertaking it, however, simply enshrines the hegemony of the major capitals of Western Europe over the poorest and least developed countries.
DanishFor det andet må kravet om dobbeltskrog for olietankere, der har tilladelse til at besejle EU ' s farvande, pålægges så hurtigt som muligt og ikke udsættes på ubestemt tid.
Secondly, the requirement of the double hull as a condition for access to Community waters must be enforced as soon as possible and cease to be put off indefinitely.