Dansk-engelsk oversættelse af "besiddelse"

DA

"besiddelse" engelsk oversættelse

DA

besiddelse {en}

volume_up
besiddelse (også: besættelse, ejendel, ejendom)
Den, der tilegner sig vand, tager hermed sine medmennesker i besiddelse.
Whoever appropriates water, takes possession of their fellow people.
Her i Parlamentet var vi alle enige om, at også besiddelse af sådanne materialer skal være strafbart.
We agreed in this House that the possession of such material should be punishable.
Fru Hautala, kunne De ikke også give os kendskab til den uofficielle liste, De er i besiddelse af?
Mrs Hautala, could you also let us see the unofficial list which is in your possession?

Eksempelsætninger "besiddelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er i besiddelse af det hemmeligstemplede indlæg, som han refererede til.
I have here the pleadings, marked'secret ', which are concerned in this case.
DanishHvis De stadig ikke skulle være i besiddelse af materialet, så har jeg det med fra Wien.
If you still do not have the documents, I have brought them with me from Vienna.
DanishJeg vil gerne tilføje, at visse af disse dokumenter er i anklagemyndighedens besiddelse.
I should add that some of these documents are the subject of criminal proceedings.
DanishJeg er ikke i besiddelse af de endelige tal for Bangladesh, men jeg vil fremskaffe dem til Dem.
I do not have the final exact figure on Bangladesh but I will obtain it for you.
DanishDe er ofte i besiddelse af dokumenter, som vi først får langt senere.
Very often, they have documents to hand which take a long time to get to us.
DanishJeg er faktisk i besiddelse af dokumenter, der viser, at det er sket helt tilbage i 1981.
Indeed, I have documents showing this to be the case as far back as 1981.
DanishSom Parlamentet vil vide, er det strafbart blot at være i besiddelse af et billede af Dalai Lama.
In addition, wholesale indoctrination of Buddhist monks and nuns has taken place.
DanishVi skal huske på, at statsborgerskab ikke defineres af det pas, man er i besiddelse af.
I would ask people to bear in mind that citizenship is not defined by the passport you hold.
DanishDen, der tilegner sig vand, tager hermed sine medmennesker i besiddelse.
Whoever appropriates water, takes possession of their fellow people.
DanishDet er den officielle udtalelse i det skrevne dokument, vi er i besiddelse af.
This is the official wording of the written document we have.
DanishVi støtter ordførerens forslag, men beklager, at hun ikke er i besiddelse af større vovemod.
We support the rapporteur's proposals but regret the fact that she was not more ambitious.
DanishHer i Parlamentet var vi alle enige om, at også besiddelse af sådanne materialer skal være strafbart.
We agreed in this House that the possession of such material should be punishable.
DanishFru Hautala, kunne De ikke også give os kendskab til den uofficielle liste, De er i besiddelse af?
Mrs Hautala, could you also let us see the unofficial list which is in your possession?
DanishDet er dog en forudsætning, at de er i besiddelse af et nationalt forsikringsnummer.
To do that, however, they need a national insurance number.
DanishI 60 år har Ringen ligget stille hen i Bilbos besiddelse...... Den har forlænget hans liv.
For 60 years, the Ring lay quiet in Bilbo's keeping...... prolonging his life, delaying old age.
DanishDen, der er i besiddelse af bare et gran sund fornuft, vidste dette på forhånd.
And anyone with an ounce of sense knew that beforehand.
DanishSelv om jeg ikke er i besiddelse af nogen mirakelkur, kunne vi godt komme et par skridt videre.
Even if I have no miracle solution we could take some steps forward.
DanishDette svar var allerede i maj i Præsidiets besiddelse.
This answer was already on file at the Bureau of Parliament as far back as May.
DanishDet tyder på, at Kommissionen er i besiddelse af administrative midler til beskyttelse af fiskebestande.
That shows that the Commission has the administrative means to preserve fish stocks.
DanishDette flyselskab er på sit hjemsted i besiddelse af det nødvendige udstyr og kvalificeret personale.
The airlines possess the necessary facilities and qualified staff at their home airport.