Dansk-engelsk oversættelse af "besindelse"

DA

"besindelse" engelsk oversættelse

EN
DA

besindelse {en}

volume_up
besindelse
volume_up
cool {substantiv}

Eksempelsætninger "besindelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er nødvendigt med etisk besindelse med hensyn til de nye udviklinger i denne sektor.
We need to reflect on the ethical implications of the new developments in this sector.
DanishDet er aldrig for sent at komme til besindelse og tage den tilbage fra Kommissionen.
It is not too late for us to pull ourselves together and win back this right from the Commission.
DanishBudgettet for 1998, som vi behandler, er udarbejdet med stor besindelse.
The 1998 budget has been undertaken with great presence of mind.
DanishHr. formand, jeg vil gerne mane til besindelse, når det gælder debatten om racisme.
Mr President, this is a plea for everyone to calm down a little on the subject of this debate on racism.
DanishDette er ikke det rette tidspunkt for store taler, men for besindelse.
It is a time not for grand speeches but for reflection.
DanishLad os vise besindelse - og lad os så i øvrigt komme videre.
We know what we are here to discuss, so let us keep our tempers and let us get on with the debate.
DanishSkal hver stat frafalde sanktionerne enkeltvis, før Rådet kommer til besindelse og ophæver denne beslutning?
Must each Member State individually abandon the sanctions before the Council comes to its senses and overturns the decision?
DanishEU-rådsformandskabet har taget talrige skridt med henblik på at afslutte de militære aktioner, lige fra appeller om at komme til besindelse til forskellige økonomiske sanktioner.
The EU presidency has taken a number of measures to bring the military action to a halt, ranging from calls for moderation to various economic sanctions.
Danishat I ikke i en Hast må lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Ånd eller ved nogen Tale eller Brev der skulde være fra os som om Herrens Dag var lige for Hånden.
That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
DanishVi håber stadigvæk, at der efter en periode med selvransagelse og besindelse lægges et nyt grundlag for at fortsætte fredsprocessen og komme ind i en ny fase.
We live in the hope, however, that a new foundation will be laid after a period of contemplation and reflection, so that we can pick up the peace process once again and herald a new era.
DanishDet glæder mig at kunne konstatere, at vi nu er enige om, at menneskerettighederne ikke overholdes i Tyrkiet, og at det måske er lidt sent, at synderen er kommet til besindelse.
It is encouraging to learn that we are now in agreement that human rights are not being respected in Turkey, and that we have woken up to the fact a little late in the day.
DanishDer er således grund til at glæde sig over, at den foreliggende betænkning maner til besindelse og opfordrer til globale og ensartede initiativer med henblik på at lokalisere og udrydde denne svøbe.
We can therefore welcome this appeal for increased awareness and for a uniform mobilisation of resources across the board in order to limit and eventually curb this scourge.