Dansk-engelsk oversættelse af "besked"

DA

"besked" engelsk oversættelse

EN
DA

besked {en}

volume_up
Tryk på ikonet Papirkurv, når du har en besked åben, for at slette beskeden.
Tap the Trash icon while viewing any message to delete the message.
Tryk på ikonet Papirkurv, når du har en besked åben, for at gemme beskeden.
Tap the Trash icon while viewing any message to archive the message.
Den første besked vedrører solidaritet og samarbejde med USA.
The first message is one of solidarity and cooperation with the United States.

Eksempelsætninger "besked" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishInvestorerne skal vide besked, og virksomhederne bør ikke sætte deres rygte på spil.
Investors need to know and companies should not gamble with their reputations.
DanishHan gav os meget klar besked ved indtrængende at opfordre os til at bidrage til fred.
He sent a strong message to us to help him to establish peace as soon as possible.
DanishKommissionen har for nylig fået besked om, at denne gruppe har fremlagt en rapport.
The Commission was recently informed that this group has drawn up a report.
DanishDenne besked vises kun til kunder, der er blevet henvist til din side af Google.
This notification appears only for customers who've been referred by Google to your site.
DanishFlyet blev omringet af politi, og han fik besked på ikke at forlade flyet.
The plane was surrounded by police guards and he was told not to step off the plane.
DanishDer er flere gange blevet givet tilsagn om besked, men endnu er intet sket.
Notification has been promised several times but as yet nothing has been forthcoming.
DanishJeg opfordrer Rådet og arbejdsmarkedets parter til omsider at give besked også herom.
I would call on the Council and both sides of industry finally to resolve this matter.
DanishJeg har naturligvis straks sendt denne besked til de indiske myndigheder.
I did of course send a message to this effect to the Indian authorities immediately.
DanishEndelig sender den vedtagede meddelelse i dag en vigtig besked til vores FN-partnere:
Finally, the Communication adopted today sends an important message to our UN partners:
DanishVi vil overbringe ham følgende besked: Vi byder naturligvis den nye regering velkommen.
We will convey the following message: Obviously we welcome the new government in place.
DanishNassauer, jeg håber, at De har givet sikkerhedstjenesten besked.
Mr Nassauer, I hope you have informed the security services of this incident.
DanishJeg var ikke klar over det, men har allerede givet besked videre i systemet om at tjekke den.
I was not aware of it, but I have already given instructions for it to be checked.
DanishDen mest klare besked kom, da forfatningen blev forkastet for et år siden.
The strongest message was the rejection of the Constitution a year ago.
DanishI dette øjeblik kan jeg kun håbe, at denne besked vil blive hørt af alle de politiske kræfter.
I can only hope, now, that this message will be heard by all the political powers.
DanishTryk på ikonet Papirkurv, når du har en besked åben, for at slette beskeden.
Tap the Trash icon while viewing any message to delete the message.
DanishTryk på ikonet Papirkurv, når du har en besked åben, for at gemme beskeden.
Tap the Trash icon while viewing any message to archive the message.
DanishJeg vil give den delegerede besked om at få fjernet logoet fra landroverne.
I will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
DanishJeg skal med glæde finde ud af, hvad der er sket, og så får De besked.
I will be very happy to look into what has happened and we will inform you accordingly.
DanishEU ' s forhandlere skal have besked på at kæmpe for en stærkere aftale mellem flere lande.
EU negotiators should be told to fight on for a stronger deal involving more countries.
DanishSidste uges ekstraordinære møde i Rådet gav også klar besked herom.
Last week's special ministerial meeting also gave a clear indication in this respect.