Dansk-engelsk oversættelse af "beskeden"

DA

"beskeden" engelsk oversættelse

DA

beskeden {adjektiv}

volume_up
beskeden (også: blufærdig)
Kommissionens nuværende rolle i Østersøsamarbejdet er alt for beskeden.
The Commission's role in Baltic cooperation is currently too modest.
Beskeden eksporthandel bygger på salg af landbrugsprodukter til nærområderne.
A modest export trade is based on the sale of agricultural produce to neighbouring regions.
Efter flere års krise gav 1996 immervæk en beskeden økonomisk vækst på 1 %.
After years of crisis, in 1996 the country experienced a modest growth rate of 1 %.
beskeden

Eksempelsætninger "beskeden" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMed en inflationstakt på 20 % ser væksten på 7 % nemlig snarere ganske beskeden ud.
With an inflation rate of 20 %, even growth rates of 7 % look somewhat modest.
DanishKommissionens budgetforslag blev anset for at være for beskeden af Europa-Parlamentet.
The European Parliament regards the Commission's proposed funding as too modest.
DanishMen denne støtte er vedblivende alt for beskeden i forhold til det reelle behov.
But these aids are still too little in relation to the real requirements.
DanishEfter flere års krise gav 1996 immervæk en beskeden økonomisk vækst på 1 %.
After years of crisis, in 1996 the country experienced a modest growth rate of 1 %.
DanishMan er nødt til at være mere beskeden og taknemmelig, når vi skridt for skridt går videre.
We have to set more modest targets and be grateful for any gradual progress made.
DanishDen Europæiske Union kan bestemt spille en rolle, men det skal være en beskeden rolle.
There is certainly a role for the European Union here, but a modest role.
DanishFor plastik opstiller direktivet en meget beskeden målsætning: 15 % skal genvindes.
The directive prescribes a very modest target for plastic: at least 15 % must be recycled.
DanishBeskeden eksporthandel bygger på salg af landbrugsprodukter til nærområderne.
A modest export trade is based on the sale of agricultural produce to neighbouring regions.
DanishDet særlige handlingsprogram fra Amsterdam var en god beslutning, men alt for beskeden.
The special action programme agreed in Amsterdam was a good decision, but far too modest.
DanishJeg kan ikke sige, hvis navn denne betænkning bar, det er jeg alt for beskeden til.
I cannot say whose name this report bore, I am too humble for that.
DanishJeg føler mig stadigvæk, når det drejer sig om kogalskabskrisen, meget ydmyg og beskeden.
In terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
DanishTryk på ikonet Papirkurv, når du har en besked åben, for at slette beskeden.
Tap the Trash icon while viewing any message to delete the message.
DanishTryk på ikonet Papirkurv, når du har en besked åben, for at gemme beskeden.
Tap the Trash icon while viewing any message to archive the message.
DanishFor det første er denne hvidbog en smule mere beskeden, end titlen antyder.
Firstly, this paper is slightly more modest than its title suggests.
DanishDet skal dog også beklages, at Kommissionens beretning er så beskeden og så lidt informativ.
But it is also regrettable that the Commission's report is so feeble and meaningless.
DanishOgså her er forståelsen for Kommissionens degressionshensigter stadigvæk meget beskeden.
Here too, the degressive intentions of the Commission meet with very little comprehension.
DanishAt udvide den er unødvendig og at begrænse den af beskeden, om nogen, praktisk konsekvens.
Expanding it is unnecessary and limiting it is of little, if any, practical consequence.
DanishHvis du vil slette en besked, skal du trykke på ikonet Mappe og flytte beskeden til Papirkurv.
To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
DanishDu får måske beskeden "Øv, Surt!", hvis en webside pludselig går ned.
You may see the "Aw, Snap!" message if a webpage crashes unexpectedly.
DanishDen findes, men den udgør kun en beskeden del af det, vi her diskuterer.
This exists, but it is only a small part of what we are discussing.