Dansk-engelsk oversættelse af "beskrive"

DA

"beskrive" engelsk oversættelse

DA

beskrive [beskriver|beskrev] {verbum}

volume_up
Der findes ingen ord, der kan beskrive de følelser, der fremkaldes ved mord af børn.
There are no words to describe the feelings caused by the murder of children.
Det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt kun at beskrive indholdet.
It is simply not enough just to describe the content of the policy.
Prodi, De har talt om " glasnost " for at beskrive Deres politiske fremtid.
Mr Prodi, you spoke of glasnost in order to describe your future policy.
De bør beskrive alle foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer eller har planer om at træffe for at reducere støjproblemet.
They should outline any measures that Member States take or plan to take to reduce the noise problem.
Kan den beskrive, hvad de næste skridt bliver indtil republikken Cyperns optagelse i Den Europæiske Union sammen med de 9 andre kandidatlande?
Could it outline the next steps leading up to the accession of the Republic of Cyprus to the European Union, together with the nine other applicant countries?
Kan det beskrive, hvad de næste skridt bliver indtil republikken Cyperns optagelse i Den Europæiske Union sammen med de 9 andre kandidatlande?
Could it outline the next steps leading up to the accession of the Republic of Cyprus to the European Union, together with the nine other applicant countries?
beskrive (også: redegøre)

Eksempelsætninger "beskrive" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil gå videre med at beskrive en smule, hvordan der ser ud på min hjemegn.
I shall continue by describing a little of how things look in my home district.
DanishDer findes ingen ord, der kan beskrive de følelser, der fremkaldes ved mord af børn.
There are no words to describe the feelings caused by the murder of children.
DanishMen lad os blot tænke på nogle få mennesker for at beskrive rædslen og lidelserne.
But let us think just of a few people in order to bring home the horror and suffering.
DanishProdi, De har talt om " glasnost " for at beskrive Deres politiske fremtid.
Mr Prodi, you spoke of glasnost in order to describe your future policy.
DanishDe vil se dem i morgen i teksten, jeg har ikke tid til at beskrive dem.
You will see these in the text tomorrow; I have no time to describe them now.
DanishStraws indlæg vil jeg med Churchills ord beskrive som " en budding uden tema ".
The EU, the said, is the wrong institutional platform from which to deal with globalisation.
DanishI dag vil jeg beskrive situationen i Litauen med hensyn til dette værk.
Today, I would like to describe the situation in Lithuania with regard to this plant.
DanishDenne mekanisme vil jeg ikke beskrive, der er blevet talt længe om den.
I will not describe that mechanism because we have discussed it at length.
DanishJeg er enig i det ændringsforslag, som forsøger at beskrive dette aspekt nærmere.
I agree with certain amendments which try to describe this aspect.
DanishDer var en bred vifte af holdninger i Industriudvalget, hvilket jeg kort vil beskrive.
There was a broad spread of opinions in the Industry Committee, as I shall briefly describe.
DanishDer anvendes forskellige betegnelser til at beskrive eller benævne disse arbejdstagere.
Various terms have been used to describe or designate these workers.
DanishDisse er ikke de eneste verber, man kan bruge til at beskrive, hvad der skal opnås med Tampere II.
It must be able to choose, select, specify, emphasise and, above all, prioritise.
DanishJeg har forsøgt at beskrive nogle af de foranstaltninger, som det svenske formandskab har vedtaget.
I have attempted to describe some of the measures taken by the Swedish Presidency.
DanishHvordan kan vi beskrive bombningen af Qana som andet end en krigsforbrydelse?
How can we describe the bombing of Qana except as a war crime?
DanishAt beskrive energiskatter som den vigtigste foranstaltning er at buldre med tomme tønder.
To present energy taxes as the most important measure is simply to engage in empty rhetoric.
DanishDer findes ingen ord, der kan beskrive vores sorg og fordømmelse.
There are no words strong enough to express our sorrow and condemnation.
DanishVi bør beskrive, gennem hvilke bedste praksis-reformer vi nemmest når målet.
We should demonstrate which kind of best-practice reforms have achieved the target most effectively.
DanishDet er det første forsøg på at beskrive og vurdere den kedelige situation, vi har haft indtil nu.
It is the first effort to record and assess the woeful situation so far.
DanishHr. formand, kortfattet, præcis og effektiv, sådan kan man beskrive sir Jack Stewart-Clarks betænkning.
Mr President, Sir Jack Stewart-Clark's report is short, to the point and effective.
DanishDet er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt kun at beskrive indholdet.
It is simply not enough just to describe the content of the policy.