Dansk-engelsk oversættelse af "beskyldning"

DA

"beskyldning" engelsk oversættelse

DA

beskyldning {en}

volume_up
beskyldning (også: anklage)
I forbindelse med denne beskyldning kan der fremsættes to iøjnefaldende bemærkninger.
Two salient comments are in order as regards this accusation.
Hun fremsætter endvidere en falsk beskyldning...)
In addition she makes a false accusation...
Men da Anklagerne stode omkring ham fremførte de ingen sådan Beskyldning som jeg havde formodet;
Against whom when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed:
beskyldning (også: påstand)
Det var en absurd og ikke underbygget beskyldning.
This was an absurd and unfounded allegation.
Det pågældende medlem har nu lagt sag an mod den avis, som trykte denne beskyldning.
This allegation is now the subject of a complaint filed by the member against the newspaper which printed the claim.
I believe these allegations are too strong.

Eksempelsætninger "beskyldning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI forbindelse med denne beskyldning kan der fremsættes to iøjnefaldende bemærkninger.
Two salient comments are in order as regards this accusation.
DanishDisse to ord udtalt som en beskyldning kan ødelægge fredselskende borgeres uskyldige liv.
The European Union also carries a major responsibility in this.
DanishPå grundlag af en enkelt beskyldning om bespottelse af Muhammed kan der idømmes dødsstraf.
The death penalty may be imposed on the basis of a single accusation of having slandered Mohammed.
DanishBarón har her i salen fremkommet med en erklæring, en beskyldning, som jeg finder særligt alvorlig.
Putting the original report to the vote sounds like an excellent idea to me, therefore.
DanishMen da Anklagerne stode omkring ham fremførte de ingen sådan Beskyldning som jeg havde formodet;
Against whom when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed:
DanishAt vi skulle have nogen form for slavearbejde dér, er en grotesk beskyldning, som bestemt må afvises.
There is no good reason for trying to regulate working time for the whole of the EU in this way.
DanishDet pågældende medlem har nu lagt sag an mod den avis, som trykte denne beskyldning.
This allegation is now the subject of a complaint filed by the member against the newspaper which printed the claim.
DanishKollega Jöns har i hendes betænkning fremsat en alvorlig beskyldning.
Mrs Jöns uttered serious accusations in her report.
DanishEn sådan beskyldning var på hans tid et probat middel til at få én, som man levede i ufred med, dømt.
Such an accusation was at that time an effective way of condemning someone with whom you were at odds.
DanishDet, vi skal lave, er en intelligent reform af pagten for ikke at bekræfte den beskyldning om stupiditet, der er fremkommet.
According to the Commission’ s data, investment of 1 % means supplementary growth of 0.6 %.
DanishDet var en absurd og ikke underbygget beskyldning.
DanishHun fremsætter endvidere en falsk beskyldning...)
DanishVi skøjter fra den ene beskyldning om svig til den anden, og Europa kritiseres en hel del i øjeblikket.
We are stumbling from one accusation of fraud to another, and a great deal of criticism is currently being levelled at Europe.
DanishDenne beskyldning må jeg på det kraftigste afvise.
DanishDenne beskyldning finder jeg overdrevet.
DanishJeg vil gerne på det kraftigste afvise denne beskyldning og sige, at der i mange år ikke er blevet krummet et hår …
I would like to express my complete rejection of this accusation and to say that in Poland for many years nobody has even had a hair …
Danishog fandt ham anklaget i Anledning af nogle Stridsspørgsmål i deres Lov men uden nogen Beskyldning som fortjente Død eller Fængsel.
Whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.
DanishJeg er taknemmelig for spørgsmålet fra den ærede herre, men jeg må sige, at jeg ikke kan erklære mig skyldig i hans beskyldning.
I am grateful for the question from the honourable gentleman but I have to say that I am not pleading guilty to his allegation.
DanishDen er fuldstændig uberettiget, og jeg vil anmode ham om at trække det tilbage, han lige har sagt, da det lige netop er en beskyldning.
These attacks are totally unfounded and I would ask him to withdraw what he has just said because he is quite simply putting words into our mouth.
DanishPoettering indledte debatten med noget, som jeg vurderede som en temmelig ufortjent beskyldning om, at jeg og formandskabet var stået for sent op.
Mr Poettering began the debate with what I judged a rather unworthy charge that I, and the Presidency, had got out of our beds too late.