Dansk-engelsk oversættelse af "beskyldt"

DA

"beskyldt" engelsk oversættelse

volume_up
beskyldt {kort til.}
DA

beskyldt {kort tillægsform}

volume_up
beskyldt
Bundtrawlene blev beskyldt for systematisk at ødelægge korallerne.
Deep-sea trawlers were accused of systematically destroying the corals.
Rådet og Kommissionen blev med hans ord beskyldt for at» gå i panik«.
The Council and the Commission were accused, in his word, of 'panic '.
Jeg ønsker ikke at blive beskyldt for at forveksle mål og midler.
I would not like to be accused of confusing the ends with the means.
beskyldt
Ingen ønsker at blive beskyldt for racisme, det hører til blandt de stærkeste og stærkest ladede ord, som kan bruges ikke kun til at kæmpe mod uret, men også meget let til at slå og stemple med.
Nobody wants to be accused of racism; it is one of those strong and highly-charged words which can easily be used not only to struggle against injustice but also to attack and to brand people.

Eksempelsætninger "beskyldt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHun blev beskyldt for at være oppositionsleder Morgan Tsvangirais prostituerede.
The accusation: being a prostitute of the opposition leader Morgan Tsvangirai.
DanishHr. von Wogau har netop beskyldt socialisterne for at have de værste hensigter.
Mr von Wogau has just accused the Socialist Group of having the worst of intentions.
DanishEU bliver indimellem beskyldt for at gøre de negative sider af globaliseringen værre.
In the meantime, the EU is blamed for making the negative aspects of globalisation worse.
DanishJeg blev ligeledes beskyldt for at være underdanig over for USA.
Another thing that has been ascribed to me is subservience to the United States.
DanishSom bekendt er Taylor blevet beskyldt for krigsforbrydelser og forbrydelser imod menneskeheden.
As you know, Taylor has been accused of war crimes and crimes against humanity.
DanishJeg blev kritiseret for denne opfattelse og beskyldt for partiskhed.
We should have kept both sides guessing in order to keep up the pressure.
DanishVi udpeger og udskammer nogle lande, vi bliver beskyldt for at påtvinge dem vores egne normer.
When we name and shame countries, we are accused of imposing our standards.
DanishDe har ved to lejligheder beskyldt de europæiske institutioner for kriminelle handlinger.
On two occasions you have accused the European institutions of crimes.
DanishRådet og Kommissionen blev med hans ord beskyldt for at» gå i panik«.
The Council and the Commission were accused, in his word, of 'panic '.
DanishBundtrawlene blev beskyldt for systematisk at ødelægge korallerne.
Deep-sea trawlers were accused of systematically destroying the corals.
DanishSom det seneste eksempel kan nævnes Ayub-Massih, som af sin nabo blev beskyldt for blasfemi.
I refer to the recent example of Ayub-Massih, who was accused by his neighbour of blasphemy.
DanishJeg ønsker ikke at blive beskyldt for at forveksle mål og midler.
I would not like to be accused of confusing the ends with the means.
DanishAlle disse mænd er beskyldt for bagvaskelse af præsidenten under sidste års valgkampagne.
These men had all been accused of slandering the president during the electoral campaign last year.
DanishDe er af Ecuadors eget nationale olieselskab blevet beskyldt for at dominere de indfødte folk.
They have been accused by Ecuador's own national oil company of dominating indigenous peoples.
DanishFinland er, indimellem med god grund, indimellem uden grund, blevet beskyldt for " finlandisering ".
Finland has been accused, sometimes with good reason and sometimes not, of Finlandisation.
DanishParlamentet er i de forløbne måneder blevet beskyldt eller kritiseret for at være langmodigt.
In recent months Parliament has been accused of being too long-suffering, has been criticized for that.
DanishI sidste uge blev han beskyldt for, at han ville save noget af kommissionsformand Prodis stoleben.
Last week, he was accused of wanting to saw the legs from under Commission President Prodi's chair.
DanishVi er med en vis berettigelse blevet beskyldt for hykleri nu.
Hypocrisy is the most odious charge we can be accused of.
DanishJeg bliver normalt beskyldt for at være for skrap over for medlemmer, der ønsker at tage ordet til forretningsordenen.
I am usually accused of being too brusque with Members who want to make a point of order.
DanishDe har beskyldt formanden for at have ladet et dokument, som mindst 30 personer var i besiddelse af, sive.
You have accused the President of having leaked a document that was in the hands of no less than 30 people.