Dansk-engelsk oversættelse af "beslutningsdygtig"

DA

"beslutningsdygtig" engelsk oversættelse

DA

beslutningsdygtig {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "beslutningsdygtig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSammenkobling handler om samarbejde og én ansvarlig beslutningsdygtig organisation.
Linkage is all about cooperation and one body being responsible for decisions.
DanishSå håber jeg virkelig, at der er parlamentsmedlemmer nok til stede til at være beslutningsdygtig.
The House had better be quorate indeed more than quorate or we risk having no budget.
DanishDet er forudsætningen for, at Den Europæiske Union overhovedet kan være beslutningsdygtig fremover.
That is a prerequisite for the European Union's ability to make any decisions at all in future.
DanishHer opfordres vi som Parlament til hen ad midnat i en forsamling, der ikke er beslutningsdygtig, at forhandle, og institutionelt har vi alligevel ikke noget at skulle have sagt!
We as a Parliament are expected to discuss around midnight, without a quorum present, a matter in which this institution has no say.
DanishIkke kun for cyprioternes skyld, men også for europæernes skyld skal det ende med en stat, som er handlekraftig og beslutningsdygtig på internationalt og europæisk plan.
It is in Europe's as well as Cyprus ' interest that the solution should result in a state that is capable of acting and taking decisions at international and European level.
DanishUdsættelserne kaster endnu en gang lys over EU ' s institutionelle mangler, mens den økonomiske søjle for dens vedkommende er udstyret med en stærk beslutningsdygtig instans.
Such procrastination illustrates once again the institutional shortcomings of the European Union, while the economic pillar is given considerable decision-making powers.