Dansk-engelsk oversættelse af "beslutningsprocedure"

DA

"beslutningsprocedure" engelsk oversættelse

DA

beslutningsprocedure {en}

volume_up
beslutningsprocedure
Er Rådet enigt i, at denne beslutningsprocedure fortsat gælder?
Does the Council of Ministers share the view that it is this decision process which is applicable?
Den øgede anvendelse af afstemning med kvalificeret flertal og af den fælles beslutningsprocedure til fastlæggelse af politikker er et andet vigtigt politisk termometer.
The extension of voting by qualified majority and of policies governed by the co-decision process is another key political barometer.

Eksempelsætninger "beslutningsprocedure" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi kræver en langt mere formel og parlamentarisk inspireret beslutningsprocedure.
We require a far more formal decision-making procedure of a parliamentary type.
DanishSå vil Rådet kunne afslutte den fælles beslutningsprocedure med en enkelt behandling.
Then the Council would be able to complete the codecision policy in one reading.
DanishVisse forordninger og en hurtig beslutningsprocedure ville fremskynde lovgivningen.
Certainly regulations and a fast-track procedure would help to speed up legislation.
DanishHer er der behov for fremskridt inden for den fælles beslutningsprocedure.
This is precisely where we must advance the cause of the codecision procedure.
DanishDen fælles beslutningsprocedure tager magt fra Kommissionen og giver den til Parlamentet.
Codecision procedure removes power from the Commission and brings it to Parliament.
DanishMan må gå ind for indførelse af den fælles beslutningsprocedure i landbrugsspørgsmål.
We must support the introduction of codecision for agricultural matters.
DanishI dag deltager Parlamentet i stigende omfang i en fælles beslutningsprocedure.
Today, Parliament has power of co-decision in ever increasing areas.
DanishMan har brugt et gement trick for at holde os ude af den fælles beslutningsprocedure.
A dirty trick has been used to keep us out of the codecision procedure.
DanishDen fælles beslutningsprocedure bliver reglen, og enstemmighed bliver den begrundede undtagelse.
The codecision procedure is becoming the rule and unanimity the valid exception.
DanishDette er nu den fælles beslutningsprocedure om forordningen til gennemførelse af aftalen.
This is now the codecision procedure on the regulation which implements that agreement.
DanishDen fælles beslutningsprocedure har vist sig at være effektiv i denne forbindelse.
The effectiveness of the codecision procedure has made a substantial contribution in this case.
DanishNogle ønsker, at det skal besluttes ved en fælles beslutningsprocedure med Parlamentet.
There are those who would like it to be determined by codecision involving this Parliament.
DanishI denne valgperiode er vi ikke en eneste gang blevet inddraget via den fælles beslutningsprocedure.
During the present parliamentary term, we were not included once in codecision.
DanishDerfor går vi ind for en generel anvendelse af den fælles beslutningsprocedure.
For the same reason, we propose to make codecision the rule.
DanishMen skal det ske gennem fælles beslutningsprocedure, vil det tage meget længere tid.
But if it can only be done by codecision we will have a delay.
DanishDet vil sige, at den nu skal vedtages ved hjælp af den fælles beslutningsprocedure.
In other words, it became subject to approval by co-decision.
DanishTemastrategier skal vedtages med den fælles beslutningsprocedure.
The thematic strategies must be approved using the codecision procedure.
DanishDet havde været klogere, hvis Parlamentet altid holdt fast ved den fælles beslutningsprocedure.
It would have been more sensible for Parliament always to apply the co-decision procedure.
DanishDer er anmodet om, at alle tre beslutninger vedtages under den fælles beslutningsprocedure.
You have requested that all three decisions should be adopted through the codecision procedure.
DanishSkal den fælles beslutningsprocedure eller komitologiproceduren finde anvendelse?
Should the codecision procedure or comitology be used?