Dansk-engelsk oversættelse af "beslutningsproces"

DA

"beslutningsproces" engelsk oversættelse

DA

beslutningsproces {en}

volume_up
beslutningsproces
Lovgivning af den art skal omfattes af en demokratisk beslutningsproces.
Legislation of this kind must be covered by a democratic decision-making process.
De styrker Det Europæiske Råd i dets beslutningsproces.
They will bolster the role of the European Council in the decision-making process.
Det giver ikke stor tillid til den fremtidige demokratiske beslutningsproces.
This will do little to instil faith in the democratic decision-making process in the future.

Eksempelsætninger "beslutningsproces" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLovgivning af den art skal omfattes af en demokratisk beslutningsproces.
Legislation of this kind must be covered by a democratic decision-making process.
DanishUndersøgelser viser, at kvinder kan deltage i den økonomiske beslutningsproces.
Studies have shown that women can take part in economic decision-making.
DanishLovgivningsprocessen er en politisk proces, den er en politisk beslutningsproces.
The legislative process is a political one, it is a process of political decision-making.
DanishDen fælles beslutningsproces, der kræver enstemmighed i Rådet, er meget lidt effektiv.
The codecision procedure with unanimity in the Council is very inefficient.
DanishMarkedskræfterne har frigjort sig mere og mere fra den politiske beslutningsproces.
Market forces have become increasingly liberated from the political decision-making process.
DanishDet giver ikke stor tillid til den fremtidige demokratiske beslutningsproces.
This will do little to instil faith in the democratic decision-making process in the future.
DanishJeg håber, at Sverige også går i brechen for at få en mere åben beslutningsproces.
I trust that Sweden will also actively pursue the goal of a more open decision-making process.
DanishEndvidere skal den meget komplicerede beslutningsproces korrigeres.
In addition, the highly complex decision-making processes will have to be reformed.
DanishI Lahti kan stats- og regeringscheferne fremskynde den nødvendige beslutningsproces.
The Heads of State and Government at Lahti can expedite the necessary decision-making process.
DanishHvad sker der, når flere kvinder tager aktiv og lige del i den politiske beslutningsproces?
What happens when more women take an active and equal part in political decision making?
DanishHr. formand, hvorfor skal kvinder have deres forholdsmæssige andel i den politiske beslutningsproces?
Mr President, why do women need their rightful share in political decision making?
DanishÆndringer i den interne beslutningsproces skal imidlertid være afbalancerede og rimelige.
However, any changes within the internal decision-making procedures must be balanced and fair.
DanishUdtrykt i europæiske vendinger har vi også brug for en beslutningsproces i Den Europæiske Union.
In European terms, we also need a European Union decision-making process.
DanishDe styrker Det Europæiske Råd i dets beslutningsproces.
They will bolster the role of the European Council in the decision-making process.
DanishVi har ligeledes integreret miljøprincipperne i Unionens strategi og beslutningsproces.
It has also incorporated environmental principles into its strategy and its decision-making process.
DanishEuropa forbliver i hvert fald autonom i sin beslutningsproces.
In any event, Europe will remain autonomous in its decision-making.
DanishDet betyder, at vi skal tage vores institutionssystem og vores beslutningsproces op til fornyet overvejelse.
This means revising our institutional system and the decision-making process.
DanishDet skal bevises, at en sådan udbredelse ville være til skade for institutionens beslutningsproces.
It has to be proven that such disclosure would undermine the institution's ability to function.
DanishJeg beklager meget, hvis ikke Parlamentet i denne sag bidrager til en ubesværet og hurtig beslutningsproces.
Then I would see some sort of logic in what has been said here tonight.
DanishAndet kriterium: " en styrkelse af de nationale parlamenters rolle i EU ' s beslutningsproces«.
Second criterion: reinforcing the role of national parliaments in the European decision-making process.