Dansk-engelsk oversættelse af "beslutningstager"

DA

"beslutningstager" engelsk oversættelse

DA

beslutningstager {en}

volume_up
beslutningstager
Hvis der er mere end én beslutningstager, er der ingen, der bærer et klart ansvar.
If there is more than one decision-maker, nobody clearly bears the responsibility.
Amsterdam-traktaten fremhæver Parlamentets stilling som en ansvarlig og effektiv beslutningstager.
The Treaty of Amsterdam emphasises Parliament's position as a responsible and effective decision-maker.
beslutningstager

Eksempelsætninger "beslutningstager" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis der er mere end én beslutningstager, er der ingen, der bærer et klart ansvar.
If there is more than one decision-maker, nobody clearly bears the responsibility.
DanishEuropa-Parlamentet er i dag som hovedregel fælles beslutningstager i lovgivningen.
At present, the European Parliament normally has codecision rights on legislation.
DanishAmsterdam-traktaten fremhæver Parlamentets stilling som en ansvarlig og effektiv beslutningstager.
The Treaty of Amsterdam emphasises Parliament's position as a responsible and effective decision-maker.
DanishRegeringen er helt adskilt fra den lovgivende magt, der fungerer som vagthund snarere end beslutningstager.
The executive is totally separate from the legislature, which is left to operate more like a watchdog rather than a real decision-making body.
DanishVi svarer nej, fordi den fælles beslutningsprocedure giver Europa-Parlamentet en rolle som væsentlig beslutningstager, når det i virkeligheden burde have en mere sekundær rolle.
We would say no, because codecision gives the European Parliament an essential deciding role, whereas it should only have a secondary role.
DanishSom beslutningstager må man, før en afgørelse træffes, i så vidt omfang som muligt søge at finde ud af, hvilke konsekvenser den vil få.
Those responsible for taking decisions must spend as much time as possible seeking answers to questions concerning the possible impact of their decisions before actually taking those decisions.
DanishDet drejer sig om deres beføjelser til at tillade opstartsprocedurer til at sikre afbrydelser til vedligeholdelse og til at være den endelige beslutningstager ved påfyldning og genopstart.
It is a question of the power of the regulatory body to authorise start-up procedures to ensure stoppage for maintenance and to be the final arbiter for loading and restarting.