Dansk-engelsk oversættelse af "bespotte"

DA

"bespotte" engelsk oversættelse

DA

bespotte {verbum}

volume_up
Er det ikke dem som bespotte det skønne Navn som er nævnet over eder?
Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?
Og det åbnede sin Mund til Bespottelser imod Gud til at bespotte hans Navn og hans Telt dem som bo i Himmelen.
And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven.
iblandt dem ere Hymenæus og Aleksander hvilke jeg har overgivet til Satan for at de skulle tugtes til ikke at bespotte.
Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.
bespotte (også: håne, spotte)

Eksempelsætninger "bespotte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFrække selvbehagelige bæve de ikke ved at bespotte Herligheder.
Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.
DanishEr det ikke dem som bespotte det skønne Navn som er nævnet over eder?
Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?
DanishAlligevel gå også disse ligedan i Drømme og besmitte Kød foragte Herskab og bespotte Herligheder.
Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.
DanishThi I have ført disse Mænd hid som hverken er Tempelranere eller bespotte eders Gudinde.
For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess.
Danishiblandt dem ere Hymenæus og Aleksander hvilke jeg har overgivet til Satan for at de skulle tugtes til ikke at bespotte.
Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.
DanishOg det åbnede sin Mund til Bespottelser imod Gud til at bespotte hans Navn og hans Telt dem som bo i Himmelen.
And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven.
DanishDisse derimod bespotte hvad de ikke kende; og hvad de som de ufornuftige Dyr vide Besked om af Naturen dermed ødelægge de sig selv.
But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.
DanishMen disse ligesom ufornuftige Dyr der af Natur ere fødte til at fanges og ødelægges skulle de fordi de bespotte hvad de ikke kende også ødelægges med hines Ødelæggelse
But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not; and shall utterly perish in their own corruption;