Dansk-engelsk oversættelse af "bestå af"

DA

"bestå af" engelsk oversættelse

DA

bestå af {verbum}

volume_up
Underkomitéen skal bestå af repræsentanter for medlemsstaterne og for brancheforeninger.
The sub-committee would consist of representatives of the Member States and professional bodies.
Den kunne også bestå af andre former for kommerciel kompensation for deres investeringer.
It could also consist of other forms of commercial compensation from their investments.
De skal være klare og forståelige, ikke bestå af løs snak.
They should be clear and comprehensible and not consist of idle talk.

Eksempelsætninger "bestå af" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet pågældende foder skal imidlertid primært bestå af animalske proteiner.
Unfortunately, a large proportion of this feed has to be made up of animal protein.
DanishHvordan vil den fungere, hvis den kommer til at bestå af næsten 30 medlemmer?
How will it function if it is going to be composed of nearly 30 members?
DanishEfter udvidelsen vil det bestå af 75 medlemmer, plus et antal observatører.
Following enlargement it will have 75 members, plus a number of observers.
DanishDet kan bestå af organisatoriske og tekniske strukturer og uddannelse.
This may comprise organisational and technical structures, as well as training.
DanishDenne deltagelse skal kunne bestå i en indefrysning af betaling af renter og afdrag.
This involvement should extend to the freezing of debt service payments.
DanishOg Offerydelsen som I skal tage af dem skal bestå af Guld Sølv Kobber
And this is the offering which ye shall take of them; gold, and silver, and brass,
DanishMåske ville vores Formandskonference kunne bestå af blot fire gruppeformænd.
Here, perhaps, the Conference of Presidents could be made up of just four group chairmen.
DanishOg denne plan, hr. formand, bør i mine øjne bestå af flere elementer.
Mr President, in my opinion, such a plan has to contain several components.
DanishVi ved, at 70 % af vores energi om 20 år vil bestå af import fra usikre områder.
We know that, in 20 years ' time, 70 % of our energy will come from imports from unsafe regions.
DanishDen kunne også bestå af andre former for kommerciel kompensation for deres investeringer.
It could also consist of other forms of commercial compensation from their investments.
DanishJeg overvejer, om det ikke er fornuftigt at lade disse systemer bestå ved siden af hinanden.
I wonder if it would not be advantageous to allow these systems to exist side by side.
DanishOg faktisk er chokolade for mig en fødevare, hvor det vegetabilske fedt skal bestå af kakaosmør.
In my view, chocolate is a food product whose vegetable fat component is cocoa butter.
DanishDisse løsninger kan dog efter min mening ikke bestå i en deling af landet efter etniske grænser.
In my opinion, however, the solution cannot be to divide the country along ethnic lines.
DanishUnderkomitéen skal bestå af repræsentanter for medlemsstaterne og for brancheforeninger.
The sub-committee would consist of representatives of the Member States and professional bodies.
DanishDette udvalg skal bestå af forskellige eksperter fra tjenesterne og af eksterne eksperter.
Various experts from the services as well as from outside will be represented on this committee.
DanishDette udvalg vil bestå af repræsentanter for de kompetente organer i medlemsstaterne.
This Committee will be composed of representatives of the competent authorities in the Member States.
DanishDerfor skal Kommissionen bestå af viden og erfaring fra alle medlemsstater.
The Commission must therefore be able to draw upon knowledge and experience from all the Member States.
DanishDenne vægtenhed kan bestå af én pakke eller 500 breve à 20 gram.
This unit of weight can comprise one item of 500 letters of 20 gram.
DanishDe skal være klare og forståelige, ikke bestå af løs snak.
They should be clear and comprehensible and not consist of idle talk.
DanishFinansieringen kan også være blandet og bestå delvist af reklameindtægter.
Madam President, I am obliged to the Commissioner.

Lignende oversættelser "bestå af" på engelsk

bestå verbum
af adverbium
afhænge af verbum
i form af
tørre af verbum
English
runde af verbum
fra nu af adverbium
English
prale af verbum
være ked af verbum
gå glip af verbum
holde af verbum
pa baggrund af
på grund af
English