Dansk-engelsk oversættelse af "bestøvning"

DA

"bestøvning" engelsk oversættelse

DA

bestøvning {en}

volume_up
bestøvning
Det er implicit en foranstaltning, der kan bidrage til at opretholde en biavl, der er stor nok til at sikre den værdifulde bestøvning.
This is implicitly a measure which can help to ensure that enough bees continue to be kept, thereby guaranteeing the valuable occurrence of pollination.
Det bidrag, bierne yder til naturens husholdning, til fuglene, til bestøvning af vores markafgrøder, til frugt-, bær- og oliefrugtdyrkningen, kan slet ikke værdsættes højt nok.
The contribution bees make to the natural environment, to birds, to crop pollination, to fruit, berry and oilseed production cannot be overestimated.
Og vi ved, hvortil bistanden skal ydes, nemlig til bekæmpelse af varroatose, problemet med bestøvning og problemet med den teknologiske fornyelse af denne sektor.
We know where the aid needs to be directed and how to implement it: the fight against varroasis, the problem of pollination, the problem of technological innovation in the sector.

Eksempelsætninger "bestøvning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNej, for os handler det om at sikre bestøvning af over 80.000 kulturplanter og vilde planter inden for hele Unionens område.
What we are concerned with is guaranteeing that the 80 000 wild and cultivated plants across the European Union will be pollinated.
DanishDet er implicit en foranstaltning, der kan bidrage til at opretholde en biavl, der er stor nok til at sikre den værdifulde bestøvning.
This is implicitly a measure which can help to ensure that enough bees continue to be kept, thereby guaranteeing the valuable occurrence of pollination.
DanishDet bidrag, bierne yder til naturens husholdning, til fuglene, til bestøvning af vores markafgrøder, til frugt-, bær- og oliefrugtdyrkningen, kan slet ikke værdsættes højt nok.
The contribution bees make to the natural environment, to birds, to crop pollination, to fruit, berry and oilseed production cannot be overestimated.
DanishOg vi ved, hvortil bistanden skal ydes, nemlig til bekæmpelse af varroatose, problemet med bestøvning og problemet med den teknologiske fornyelse af denne sektor.
We know where the aid needs to be directed and how to implement it: the fight against varroasis, the problem of pollination, the problem of technological innovation in the sector.
DanishDenne bestøvning er virkelig truet af det foruroligende fald i antallet af biavlere, hvoraf halvdelen er over 60 år, og som er virkelig dramatisk i forskellige regioner.
This is currently under threat as a result of the worrying decline in the number of beekeepers, more than half of whom are over 60 years old, and really has reached crisis point in certain regions.