Dansk-engelsk oversættelse af "bestanddele"

DA

"bestanddele" engelsk oversættelse

DA

bestanddele {flertal}

volume_up
bestanddele
Direktivforslaget har for mig at se to vigtige bestanddele.
The proposed directive has two important components, to my mind.
Kun disse to bestanddele af en kvalitetssikring kan i sidste instans genskabe forbrugernes tillid.
Only these two components of quality assurance can ultimately restore consumer confidence.
En af dem er leveringen af ingredienser eller bestanddele af fødevarer til diætpatienter.
One of these is the supply of ingredients or components of foodstuffs to patients with dietary needs.

Eksempelsætninger "bestanddele" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er de grundlæggende bestanddele, og disse bestanddele bevæger sig ved hjælp af kvantemekanik.
This is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.
DanishDet alvorligste er, at ligningens bestanddele vanskeligt lader sig ændre.
The most serious problem is that these elements of the equation are very difficult to change.
DanishFor os er det imidlertid disse behov, som er de vigtigste bestanddele i offentlighedens interesser.
For us, it is, however, these very things that go to the heart of the general interest.
DanishJeg synes derfor, at vi her ved årsskiftet har de tre værst tænkelige bestanddele.
It seems to me, therefore, that we now have the three worst possible ingredients as we face the new year.
DanishKun disse to bestanddele af en kvalitetssikring kan i sidste instans genskabe forbrugernes tillid.
Only these two components of quality assurance can ultimately restore consumer confidence.
DanishEn af dem er leveringen af ingredienser eller bestanddele af fødevarer til diætpatienter.
One of these is the supply of ingredients or components of foodstuffs to patients with dietary needs.
DanishJeg vender mig nu til de forskellige bestanddele af det budgetforslag, Rådet fastlagde den 25. juli.
I now turn to the various components of the draft budget established by the Council on 25 July.
DanishMenneskelige gener eller levende organismer eller deres bestanddele må ikke være underlagt patentbeskyttelse.
Human genes or living organisms or elements thereof must not be subject to patent law.
DanishDirektivforslaget har for mig at se to vigtige bestanddele.
The proposed directive has two important components, to my mind.
DanishDet var de væsentlige bestanddele af andenbehandlingen.
These proposals were what, in essence, our second reading was about.
DanishVi har eksempelvis brug for mere aktuelle data om udviklingen i bruttonationalproduktet og dets bestanddele.
We need more up-to-date information for example on the development of GDP and its components.
DanishWTO er en af disse bestanddele, men ikke den eneste, og WTO kan ikke alene bære byrden og sikre den omhandlede kohærens.
It is not the only one and it cannot support the entire weight of this coherence by itself.
DanishKommissionen mener, at domstolen er en af de væsentlige bestanddele i en reguleret international retsorden.
The Commission considers the Court to be one of the fundamental components of a regulated international order.
DanishEn sporbarhed ville i dette tilfælde forudsætte en kontrol med oprindelsen af alle foderets bestanddele.
Traceability in such cases would in practice require the origin of all raw materials used in food to be monitored.
DanishEnhver samlet nedskæring af denne art fører i øvrigt til justeringer af alle budgettets bestanddele.
We managed to find a solution, we managed to finalise negotiations that were extremely difficult and painful for both sides.
DanishErhvervslivet må desuden inden for rammerne af producentansvar selv kunne genvinde bestanddele uden først at udfylde et helt papirbjerg.
No complex procedures are needed for minor waste shipments, such as waste that originates during travel.
DanishSpørgsmålet om at fjerne de farlige bestanddele skal efter min mening baseres på et realistisk grundlag, for at det kan lykkes.
The issue of eliminating hazardous substances ought, I think, to be made more realistic so that we can achieve it.
DanishSkal vi f.eks. betragte occitansk i Sydfrankrig eller dets forskellige bestanddele, som er provencalsk eller gasconsk, som et regionalt sprog?
Are they, for example, the langue d'oc in the south of France, or its distinct components, Provençal or Gascon?
DanishMacau repræsenterer en latinsk kultur, det vil sige den ene af de grundlæggende bestanddele af europæisk civilisation.
Macao embodies a Latin culture, and therefore stands in direct connection with one of the fundamental components of European civilisation.
DanishSeks millioner ton elektronisk affald hvert år indeholder en enorm mængde værdifulde bestanddele, som vi fremover vil genanvende.
Six million tonnes of electronic waste every year contain an enormous quantity of valuable materials that we want to reuse in future.