Dansk-engelsk oversættelse af "bestemt ikke"

DA

"bestemt ikke" engelsk oversættelse

DA

bestemt ikke [eksempel]

volume_up
bestemt ikke (også: definitivt ikke)
Det er bestemt ikke hensigten med de direktiver, som nu foreligger.
That is definitely not the aim of the directives that are on the table now.
Det er bestemt ikke opbygningen af flere militære strukturer, vi har behov for.
What we definitely do not need is the development of further military structures.
Dette skyldes ikke mangel på initiativer og bestemt ikke på europæiske initiativer.
This is not the result of a lack of initiatives, and definitely not of European initiatives.

Eksempelsætninger "bestemt ikke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er bestemt ikke opbygningen af flere militære strukturer, vi har behov for.
What we definitely do not need is the development of further military structures.
DanishVi er ganske vist bestemt ikke ved målet endnu, men i det mindste på rette vej.
We have certainly not reached our goal, but at least we are on the right road.
DanishVi har i Parlamentet bedt om 300 stillinger, og det er bestemt ikke for meget.
We in Parliament have asked for a staff of 300, which is definitely not too many.
DanishMed kurdernes fortvivlelse vil stabiliteten i vores lande bestemt heller ikke øges.
The despair of the Kurds will not do much for stability in our countries either.
DanishVi ønsker bestemt ikke, det er allerede nævnt flere gange, at beløbet skal bruges.
We certainly do not want that money to be spent, as has already been said here.
DanishDen endelige aftale er helt bestemt ikke så stærk, som De Grønne ønskede det.
This final agreement is certainly not as strong as the Green/ EFA Group wanted.
DanishDet vil simpelthen ikke ske - bestemt ikke i de mere velstående dele af Europa.
This simply will not happen - certainly not in the wealthier parts of Europe.
DanishHun er bestemt heller ikke en klonet udgave af andre sammenlignelige bankdirektører.
She is certainly not a cloned version of other comparable bank directors either.
DanishOg bestemt ikke endnu en række indlæg, sådan som De er ved at lægge op til.
And certainly not another round of speeches which you are in danger of starting.
DanishMan trænger ind på komitologiens område, og det kan vi bestemt ikke bare tillade.
It is entering into comitology and that is something that we certainly cannot allow.
DanishVi viste det til de belgiske medlemmer, og de brød sig bestemt ikke om det.
We showed it to the Belgian members and they did not like the look of that at all.
DanishDe burde trække i samme retning, og det gør det bestemt ikke for øjeblikket.
They should be pulling in the same direction, and they certainly do not at present.
DanishStatsstøtte kan hjælpe, men den er bestemt ikke det eneste instrument - tværtimod.
State aid can help, but it is certainly not the only instrument – quite the contrary.
DanishKommission foreslog kun en harmonisering af bilafgiftens og bestemt ikke satsen.
It would only propose the harmonisation of the of car taxation, certainly not the rate.
DanishDet kan det, som Parlamentet har fået forelagt, bestemt ikke beskrives som.
What has been put before this House can certainly not be described in those terms.
DanishEuropa-Parlamentet gør bestemt ikke noget forkert ved at tilslutte sig denne holdning.
This House will certainly not be making a mistake if it supports this position.
DanishTyskland har en sådan teknik til en bestemt motor, så hvorfor ikke prøve det?
The technology for this is of German origin and involves the use of a special engine.
DanishDette var da bestemt ikke en af forpligtelserne fra Amsterdam-traktaten.
Surely that was not one of the obligations enshrined in the Treaty of Amsterdam?
DanishDet ligger helt fast, at vi bestemt ikke vil starte en debat om dette punkt.
One thing which is certain is that we are not going to start a debate on the matter.
DanishMen vi så det som en begyndelse og bestemt ikke som en afslutning på processen.
But we saw it as a beginning and not by any means the end of the process.

Lignende oversættelser "bestemt ikke" på engelsk

ikke adverbium
English
ikke interjektion
English
bestemt adjektiv
bestemt adverbium
English
heller ikke adverbium
English
for at … ikke konjunktion
English
definitivt ikke
bestemt grad substantiv
bestemt retning substantiv
endnu ikke adverbium
English
jeg kommer ikke
jeg ved det ikke
gjorde ikke
English
vil ikke
English