Dansk-engelsk oversættelse af "bestemt retning"

DA

"bestemt retning" engelsk oversættelse

DA

bestemt retning {en}

volume_up
bestemt retning
Andersson peger på en bestemt retning, og den støtter vi.
Mr Andersson is pointing in a certain direction, and this direction receives our support.
Nej, men det er en begyndelse, tror jeg, i en bestemt retning.
No, but I do believe it is a first step in a certain direction.
Det er ikke blot en politisk hobby eller et middel til at tvinge folk dér i en bestemt retning.
That is not just a political idée fixe, or an excuse for steering people in a certain direction.

Eksempelsætninger "bestemt retning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFru Morgans betænkning sigter mod en beslutning, der går i en bestemt retning.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
DanishErfaringerne i flere medlemsstater peger bestemt i den retning.
Experience in a number of Member States has shown this to be the case.
DanishAndersson peger på en bestemt retning, og den støtter vi.
Mr Andersson is pointing in a certain direction, and this direction receives our support.
DanishDet er ikke blot en politisk hobby eller et middel til at tvinge folk dér i en bestemt retning.
That is not just a political idée fixe, or an excuse for steering people in a certain direction.
DanishSkylden for, at der ikke er gjort fremskridt i den retning, kan bestemt ikke tillægges Kommissionen.
The fault for not securing progress in that respect is certainly not that of the Commission.
DanishNej, men det er en begyndelse, tror jeg, i en bestemt retning.
No, but I do believe it is a first step in a certain direction.
DanishVi bør opmuntre alle parter til at bevæge sig i en bestemt retning, og det kræver en dialog mellem mordere.
We should push each other in a certain direction, and this means dialogue between murderers.
DanishDe finansielle overslag er stadig konservative i deres struktur, og de peger bestemt ikke i retning af en reform.
The financial perspective is still conservative in structure and is certainly not directed towards reform.
DanishBetænkningen viser ganske klart, hvordan man i EU tager det ene skridt efter det andet i en bestemt retning.
The report shows quite clearly how, in the EU, one step after the other is being taken in a particular direction.
DanishOfte går det bestemt i den rigtige retning.
Often applicant countries are well on the right tracks.
DanishJeg har også gang på gang haft indtryk af, at der blev udøvet et vist pres i en bestemt retning.
I have often had the impression that a certain amount of pressure was being put on the group, pushing it in a certain direction.
DanishDe og nogle af Deres ministre skal stå fast over for lobbyisterne, som ønsker en bestemt retning.
You and some of your ministers will need to be courageous in standing up to the lobby groups that want to push us down a single road.
DanishIngen må tro, at de kan styre konventet i en bestemt retning eller diktere arbejdsbetingelserne og arbejdsmetoderne.
No one can attempt to direct the Convention or to dictate the way it should work or the conditions it should respect.
DanishJeg tror først og fremmest, at Europas historie bevæger sig i en bestemt retning, og det må vi aldrig glemme.
Above all, I believe that the history of Europe moves in a certain direction, and that is something that we must never forget.
DanishDet er den forkerte tilgang, men det bliver også set som en trussel for at få visse regeringer til at bevæge sig i en bestemt retning.
It is the wrong approach, but it is also seen as a threat to make certain governments move in a particular direction.
DanishDen går i én bestemt retning.
DanishEn sådan forvaltning af rummet, der stædigt går i en ganske bestemt retning, åbner op for farlige perspektiver for hele vores planet og dens indbyggere.
The administration of space with a persistent eye on the market opens up dangerous roads for the whole of the planet and its citizens.
DanishMens vi diskuterer moderniseringen af Lissabon-strategien, bliver der dog truffet nogle konkrete valg, som angiver en bestemt retning.
It is easy for me to concur with Commission President Barroso’ s words in the French part of his speech: [ we must set priorities for the whole of Europe ].
DanishMen Europa er mere end én bestemt retning, og vi burde også tage hensyn til de bekymringer, der findes ved Middelhavets sydlige strandbred.
There is more to Europe than a single direction however, and we also need to bear in mind the concerns felt along the southern shores of the Mediterranean.
DanishPå den ene side lader de initiativet påhvile medlemsstaterne, på den anden skal distributionsselskaberne overtales til at gå i en bestemt retning.
Firstly they leave the initiative to the Member States, and then say that it is necessary to persuade distributor undertakings to move in this direction.

Lignende oversættelser "bestemt retning" på engelsk

retning substantiv
English
bestemt adjektiv
bestemt adverbium
English
bestemt grad substantiv
bestemt ikke