Dansk-engelsk oversættelse af "bestik"

DA

"bestik" engelsk oversættelse

DA

bestik {et}

volume_up
bestik
bestik

Eksempelsætninger "bestik" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKære venner, et fartøj går på grund, hvis man tager forkert bestik af omgivelserne.
A vessel runs aground if its crew has a false perception of the seabed.
DanishEU bør tage nøje bestik af situationen og koncentrere sig om at yde humanitær bistand.
The EU must assess the situation carefully and concentrate on delivering humanitarian aid.
DanishJeg tror, vi må tage bestik af alt dette.
I think that we must take all of this on board.
DanishTo tal er nok til at tage bestik af den indsats, vi ikke taler om, selv om vi burde kaste os årvågent og ansvarsfuldt ud i den.
We remain silent about these figures when we should be confronting them head on and with total responsibility.
DanishDe har for længe siden taget bestik af situationen og overvejet, hvor de kan få endnu flere penge, hvis midlerne bliver fordoblet.
I believe that the main reason for this is that lobbyists – in particular those acting on behalf of the large corporations – have an above-average amount of influence.
DanishDet er et godt tidspunkt at tage bestik af situationen og vurdere, hvorvidt der stadig er behov for særlige foranstaltninger for skibsbygningsindustrien.
It would be a timely opportunity to take stock of the situation and to reassess whether special measures for shipbuilding are still considered necessary.
DanishDet er derfor vigtigt, at Parlamentet, Ombudsmanden og Kommissionen én gang om året tager bestik af, hvordan denne dimension tilgodeses i deres daglige virke.
It is therefore important that once a year Parliament, the Ombudsman and the Commission take stock of how this dimension is taken into account in their regular and day-to-day activities.
DanishFormandskabet vil investere både tid og kræfter i at sikre, at man i beslutningsprocessen tager nøje bestik af de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger af lovgivningsforslagene.
The Presidency will invest time and effort in ensuring that decision-making takes careful account of the economic, social and environmental effects of legislative proposals.