Dansk-engelsk oversættelse af "bestikke"

DA

"bestikke" engelsk oversættelse

DA

bestikke {verbum}

volume_up
bestikke
I stedet forsøger det at bestikke sig til en gunstig position.
Instead it attempts to bribe its way to a position of favour.
Er det hensigten at bestikke Frankrig til at godtage EU ' s finansielle planer ved hjælp af ulovlig støtte?
Is the intention to bribe France to adopt the EU’ s financial plans using illegal subsidies?
Men Ulsters befolkning lader sig ikke kue eller bestikke.
But the Ulster people will not be bullied and they will not be bribed.
bestikke (også: afbetale)
bestikke (også: spunse)

Eksempelsætninger "bestikke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen Ulsters befolkning lader sig ikke kue eller bestikke.
But the Ulster people will not be bullied and they will not be bribed.
DanishI stedet forsøger det at bestikke sig til en gunstig position.
Instead it attempts to bribe its way to a position of favour.
DanishEr det hensigten at bestikke Frankrig til at godtage EU ' s finansielle planer ved hjælp af ulovlig støtte?
Is the intention to bribe France to adopt the EU’ s financial plans using illegal subsidies?
DanishPengene forsvandt, fordi der ud over advokaternes salær angiveligt blev brugt store beløb på at bestikke korrupte embedsmænd.
Following an agreement and various court rulings, the guilty party, Union Carbide Corporation India, paid out USD 470 million in compensation.
DanishI flere tilfælde blev valget af delegerede forstyrret af organisatoriske problemer, men også af forsøg på at chikanere, bestikke, intimidere eller dræbe kandidater.
The Council is, however, also clear about the difficulties and problems there have been in the period leading up to the Loya Jirga.
DanishLøsladelse af fængslede terrorister og forsøg på at bestikke dem med sæder i korrupte regeringer er det samme som at understøtte terrorisme, ikke at udrydde den.
Releasing terrorist prisoners and seeking to buy them off with places in rigged government is exalting terrorism and not eliminating it.
DanishBBC gør det klart, at det tilsyneladende er let at bestikke vestafrikanske embedsmænd til at skaffe de behørige dokumenter, der gør det muligt at sende børnene til Europa.
The BBC highlighted the apparent ease of bribing West African officials to buy genuine papers to enable children to be taken to Europe.
DanishVi har brugt 2 milliarder euro af de europæiske skatteyderes penge til at bestikke fattige sorte afrikanske regeringer til at tillade den spanske fiskerflåde at fiske i deres områder.
And we are all slapping ourselves on the back; there is a mood of self-congratulation over our giving more money to Africa, as if, somehow, money will solve the whole problem.
DanishDe nye regler siger til medlemmerne, at det er forkert at bruge sin status som medlem til personlig økonomisk vinding, hvad enten man lader sig bestikke af lobbyister eller sælger informationer.
The new rules say to Members that it is wrong to use one's status as a Member for personal financial gain, whether by letting oneself be bribed by lobbyists or by selling information.
DanishVi bør ikke bestikke disse øboere til at medvirke til deres egen destruktion og give dem penge for at vedtage love, der er lige så fremmede for deres kulturer, som et sort hul er for Moder Jord.
We should not be bribing these island peoples to cooperate in their own destruction, giving them money to absorb laws which are as alien to their culture as a black hole is to Mother Earth.