Dansk-engelsk oversættelse af "bestille"

DA

"bestille" engelsk oversættelse

DA

bestille {verbum}

volume_up
bestille (også: ordre)
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
De gamle og de handicappede kan bestille deres varer, såfremt de har en computer med et modem.
The old and the disabled can order merchandise if their computer is fitted with a modem.
Mit eget land, Det Forenede Kongerige, agter at bestille 120 millioner doser.
My own country – the United Kingdom – is going to place an order for 120 million doses.
Jeg håber virkelig, at ØKOFINministrene vil respektere transportministrenes ønsker og bestille en undersøgelse.
I sincerely hope that the Ecofin ministers will respect the wishes of the Transport Council and commission a study.
Endvidere mener jeg ikke, at det giver mening, at kommissærerne bruger adskillige måneder, uden at der er noget at bestille i Kommissionen.
Furthermore, I do not believe it makes any sense to have Commissioners spending several months with nothing to do in the Commission.
Denne undersøgelse hører til den type arbejde, som det nye EU-kontor bør udføre, og jeg opfordrer EU til straks at bestille en sådan undersøgelse / rapport.
This study is the type of work this new EU office should be completing and I call on the EU to commission such a study/ report immediately.
Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
At bestille tidligt er vigtigt inden for turismen, og den 15. maj, som foreslået af ordføreren, er simpelthen for sent.
Early booking is important in tourism and 15 May, as proposed by the rapporteur, is just too late.

Eksempelsætninger "bestille" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi betaler ikke vores landmænd for ikke at bestille noget, heller ikke i fremtiden!
We do not pay our farmers for doing nothing, and nor will we do so in the future.
DanishMulighederne for at bestille billetter via dette verdensdækkende net vokser hurtigt.
The opportunities to reserve tickets via this worldwide network are growing quickly.
DanishMit eget land, Det Forenede Kongerige, agter at bestille 120 millioner doser.
My own country – the United Kingdom – is going to place an order for 120 million doses.
DanishJeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
DanishVi kan helt sikkert drage den slutning, at nogle patentadvokater vil få mere at bestille.
What we can infer for sure is that it will only increase the work for some patent lawyers.
DanishDen lades Attrå bliver hans Død thi hans Hænder vil intet bestille.
The desire of the slothful killeth him; for his hands refuse to labour.
DanishDe gamle og de handicappede kan bestille deres varer, såfremt de har en computer med et modem.
The old and the disabled can order merchandise if their computer is fitted with a modem.
DanishVil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
DanishHvis du har ventet længere end dette, kan du gå ind på Google Places for at bestille et nyt postkort.
If you've been waiting longer than this, visit Google Places to request a new postcard.
Danish., og vi vil derfor gerne bestille...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
DanishJeg kan i hvert fald ikke længere begejstres af blot at bestille sjove billeder til min mobiltelefon.
I, at least, can no longer get enthusiastic about ordering merely amusing images for my cell phone.
DanishAt bestille tidligt er vigtigt inden for turismen, og den 15. maj, som foreslået af ordføreren, er simpelthen for sent.
Early booking is important in tourism and 15 May, as proposed by the rapporteur, is just too late.
DanishJeg håber virkelig, at ØKOFINministrene vil respektere transportministrenes ønsker og bestille en undersøgelse.
I sincerely hope that the Ecofin ministers will respect the wishes of the Transport Council and commission a study.
DanishEllers risikerer vi den latterlige situation, at barpersonale har høreværn på, når folk vil bestille en fadøl.
Otherwise, we will have the ridiculous prospect of bar staff wearing ear-muffs when people go in to order a pint of beer.
DanishVi vil gerne bestille noget dessert, tak.
DanishVi vil gerne bestille, tak.
DanishVi vil gerne bestille appetizere, tak.
DanishJeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
DanishF.eks. viser denne rapport, at en kunde søgte efter "bedste sted at bestille udbringning af blomster" og "send blomster københavn".
For example, this report shows that a customer searched for "best place to send flowers through" and "send flowers idaho falls."
DanishEndvidere mener jeg ikke, at det giver mening, at kommissærerne bruger adskillige måneder, uden at der er noget at bestille i Kommissionen.
Furthermore, I do not believe it makes any sense to have Commissioners spending several months with nothing to do in the Commission.