Dansk-engelsk oversættelse af "bestyrelsen"

DA

"bestyrelsen" engelsk oversættelse

DA

bestyrelsen {en}

volume_up
bestyrelsen (også: bestyrelse, ledelse, styre)
Såfremt årsberetningen ikke godkendes, træder bestyrelsen tilbage.
If the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
" Europa-Parlamentet fra sin side to repræsentanter til bestyrelsen ".
‘ Parliament, for its part, should two representatives to the board of directors’.
Ja, hvis det skete, så ville bestyrelsen for det første nægte at give direktionen decharge.
If all this happened, the board of directors would, firstly, refuse to give discharge to the management.

Eksempelsætninger "bestyrelsen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAndre aktører prøver at få plads i bestyrelsen, så vi er under et vist pres.
Other actors are trying to get seats on that board, so there is some pressure.
DanishNaturligvis får bestyrelsen kendskab til mange andre uregistrerede ulykker.
Many other unreported accidents, illnesses and deaths go by the board, of course.
DanishVi kræver, at også arbejdsgivere og arbejdstagere får en plads i bestyrelsen.
We are calling for employers and employees to be given a seat on the board.
Danish" Europa-Parlamentet fra sin side to repræsentanter til bestyrelsen ".
‘ Parliament, for its part, should two representatives to the board of directors’.
DanishDer var almindelig enighed om bestyrelsen, det udøvende organ og alle disse aspekter.
A general agreement has been adopted on the board, the executive structure and so forth.
DanishEt væsentligt element er ansvarlighed på ledelsesniveau og hele vejen op til bestyrelsen.
An important component is responsibility at executive level right up to the boardroom.
DanishBestyrelsen bør i den forbindelse have øje for selskabets kontinuitet.
In this connection, the Board must have the company's continuity in mind.
DanishParlamentet har ikke engang ret til at sende to repræsentanter til bestyrelsen.
Parliament is not even accorded the right to send two representatives to its Board of Management.
DanishBestyrelsen mødtes i sidste uge og valgte Jean Kahn til formand.
The management board met last week and elected Mr Jean Kahn as its chairman.
DanishSåfremt årsberetningen ikke godkendes, træder bestyrelsen tilbage.
If the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
DanishArbejdet fortsætter, og som alle ved, er bestyrelsen udnævnt.
The work is ongoing there and, as we all know, the board has been established.
DanishHersant var formand for bestyrelsen i pressekoncernen Robert Hersant.
Mr Hersant was chairman of the Robert Hersant press group.
DanishJa, hvis det skete, så ville bestyrelsen for det første nægte at give direktionen decharge.
If all this happened, the board of directors would, firstly, refuse to give discharge to the management.
DanishParlamentet kunne inddrages i udpegning og tilsyn med bestyrelsen.
The Commission is at least accountable to this Parliament.
DanishBestyrelsen vil afholde sit første møde den 18. september.
The board will hold its first meeting very soon on 18 September.
DanishKommissionen siger, at den ønsker at bevare sin plads i bestyrelsen.
The Commission says it wants to retain its board seat.
DanishSom ordfører har jeg arbejdet for et kompromis om, at alle medlemsstater skal være repræsenteret i bestyrelsen.
The Agency will promote the development of risk assessment and risk management methods.
DanishJeg glæder mig over forslaget om, at fire repræsentanter i bestyrelsen skal udnævnes af Europa-Parlamentet.
I welcome the proposal for four representatives on the board to be appointed by Parliament.
DanishVi ønsker ikke, at bestyrelsen for sundhedsfonden skal være større.
We would not like to see a larger Health Fund board.
DanishBestyrelsen skal bestå af lederne af de nationale agenturer.
The heads of national agencies should constitute its board.