Dansk-engelsk oversættelse af "besvær"

DA

"besvær" engelsk oversættelse

DA

besvær {et}

volume_up
besvær (også: knibe, vanskelighed)
Disse udvekslinger bidrager kun med stort besvær til fremgang i samarbejdet.
These exchanges only lead to improvement in cooperation with great difficulty.
Vi har haft stort besvær med at afslutte dette direktiv på en god måde.
We have had great difficulty bringing this directive to a successful conclusion.
Skægt nok kunne jeg have forudset det uden noget besvær overhovedet.
Funnily enough, I could have predicted it without any difficulty whatsoever.
besvær (også: arbejde)
I Frankrig overlever 40.000 småproducenter med besvær takket være denne supplerende aktivitet, der kræver meget arbejdskraft.
In France, 40 000 small producers are scraping a living thanks to this additional activity which is extremely labour-intensive.

Eksempelsætninger "besvær" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDisse udvekslinger bidrager kun med stort besvær til fremgang i samarbejdet.
These exchanges only lead to improvement in cooperation with great difficulty.
DanishDet har kostet en del besvær at få dette forslag forelagt i Kommissionen.
Considerable effort has been expended on tabling this proposal in the Commission.
DanishVi har haft stort besvær med at afslutte dette direktiv på en god måde.
We have had great difficulty bringing this directive to a successful conclusion.
DanishIntet andet asiatisk land har så stort besvær med menneskerettigheder og demokrati.
No other Asian country is struggling with human rights and democracy as much as Burma.
DanishFor købmanden betyder det merudgifter og besvær, men det er til gavn for forbrugeren.
It does not cost the shop keeper any extra money but it helps the consumer.
DanishHerefter volde ingen mig Besvær; thi jeg bærer Jesu Mærketegn på mit Legeme:
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
DanishResultatet heraf kan meget vel være meromkostninger og besvær og ikke frihed.
Common sense would dictate that a principle of diversity be respected.
DanishDet koster naturligvis mange penge og giver tilmed bilejerne meget besvær.
That costs a lot of money, of course, and causes a lot of inconvenience for car owners.
DanishI Europa er vi kun med møje og besvær i stand til at blive enige om et fælles europæisk marked.
In Europe, uniting in a common European market is proving to be an arduous task.
DanishSkægt nok kunne jeg have forudset det uden noget besvær overhovedet.
Funnily enough, I could have predicted it without any difficulty whatsoever.
DanishDet var faktisk den bedste løsning, som vil spare os for meget besvær og strid.
This really was the best solution, and will spare us a great deal of inconvenience and conflict.
DanishUdlicitation af lasthåndtering vil især føre til bureaukratisk besvær.
The tendering of the cargo handling aspect will mainly lead to red tape.
DanishRådets fælles holdning blev tilvejebragt med det allerstørste besvær.
The Council's common position came about with the greatest difficulty.
DanishVi har allerede en masse besvær med at overvåge sagerne om statsstøtte.
We already have a lot of trouble monitoring all the state aid cases.
Danishtil at også I skulle underordne eder under sådanne og enhver som arbejder med og har Besvær.
That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth.
DanishKære kolleger, det er en betænkning, som er udarbejdet med besvær, og som måske kommer for sent.
It is a report which came about with difficulty and may well be too late.
DanishDet administrative besvær, som i den forbindelse medfølger, afskrækker mange.
Many are deterred by the administrative red tape involved.
DanishDet gør jeg ikke mere, for jeg blev så forbandet irriteret over alt det besvær i lufthavnen i Paris.
I stopped doing so because I was so damned annoyed at the inconvenience at Paris airport.
DanishVi havde stor besvær med at få kolleger til at undertegne dokumentet.
We went to a lot of trouble to get colleagues to sign this.
DanishDet, jeg har mest besvær med i denne beslutning, er de forslag, der skal føre til en ny europæisk lovgivning.
What I find hardest to accept are the proposals leading to new European legislation.