Dansk-engelsk oversættelse af "besværliggøre"

DA

"besværliggøre" engelsk oversættelse

DA

besværliggøre {verbum}

volume_up
besværliggøre
Det vil besværliggøre det daglige arbejde og modarbejde den fleksibilitet, der er hele formålet med denne indsats.
This will complicate daily operations and thwart the very flexibility which is the whole purpose of the exercise.
Sådanne bestemmelser risikerer at give problemer for de grænseoverskridende vandløbsoplande og for ansøgerlandene, hvilket kan besværliggøre udvidelsen.
Such provisions may well cause serious problems in cross-border areas and in candidate countries, thereby complicating enlargement.

Eksempelsætninger "besværliggøre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet vil besværliggøre det daglige arbejde og modarbejde den fleksibilitet, der er hele formålet med denne indsats.
This will complicate daily operations and thwart the very flexibility which is the whole purpose of the exercise.
DanishHvad angår det indre marked, deler jeg Deres bekymringer over hindringer, der kan besværliggøre handelen.
I am fully aware that we need to make use of the best expertise available when taking the further steps set out in the plan.
DanishJeg vil ikke desto mindre gøre opmærksom på to forhold, der efter min mening kunne besværliggøre gennemførelsen af programmet.
I should nevertheless like to stress two points which could, I believe, hinder the progress of this programme.
DanishSådanne bestemmelser risikerer at give problemer for de grænseoverskridende vandløbsoplande og for ansøgerlandene, hvilket kan besværliggøre udvidelsen.
Such provisions may well cause serious problems in cross-border areas and in candidate countries, thereby complicating enlargement.
DanishFor mange og for omstændelige kriterier vil på ny besværliggøre procedurerne for såvel de lokale myndigheder som de små og mellemstore virksomheder.
Too many conditions that are too wordy once again make matters much more difficult, both for our towns and municipalities and for our SMEs.
DanishLandbrugsaftalen vil sætte de nye lande på støtten og sprøjten og besværliggøre afskaffelse af de sindssyge landbrugsordninger.
The agricultural agreement would make the new countries desperately dependent and make it difficult to abolish what amount to lunatic arrangements where agriculture is concerned.
DanishDet lå mig på sinde ikke at fortie noget som helst, som er i overensstemmelse med kendsgerningerne, men også gennem ordvalget ikke at besværliggøre indledningen af dialogen unødigt.
What mattered to me was that none of the facts should be passed over in silence, but also that the words used should not unnecessarily make the commencement of dialogue more difficult.