Dansk-engelsk oversættelse af "besvare spørgsmål"

DA

"besvare spørgsmål" engelsk oversættelse

DA

besvare spørgsmål {transitivt verbum}

volume_up
besvare spørgsmål
Hr. formand, jeg er Dem taknemmelig for at give mig ordet til at besvare spørgsmål.
Mr President, I am grateful to you for giving me the floor to answer questions.
Fru Reding har lovet at besvare spørgsmål 56, 57 og 58 samlet, når vi når dertil.
Mrs Reding has agreed to answer Questions Nos 56, 57 and 58 together when their turn comes.
Det synes jeg faktisk, at man burde have undersøgt nærmere, inden man møder op for at besvare spørgsmål.
Indeed, I think one might have been better informed before coming here to answer questions.

Eksempelsætninger "besvare spørgsmål" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBrittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
I should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
DanishJeg vil bede kommissæren om at besvare et par vigtige spørgsmål til hans indlæg.
In his reply, let me ask the Commissioner to address some important questions.
DanishLad mig nu besvare de mange vigtige spørgsmål, der er blevet stillet om dette emne.
Let me now deal with the many important questions you have raised on this issue.
DanishHr. formand, jeg er Dem taknemmelig for at give mig ordet til at besvare spørgsmål.
Mr President, I am grateful to you for giving me the floor to answer questions.
DanishPinheiro, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Malones spørgsmål.
I should like to welcome Mr Pinheiro and ask him to reply to Mrs Malone's question.
DanishJeg er sikker på, at han meget gerne vil besvare Deres spørgsmål under fire øjne.
I am sure that in private he would be happy to give you an answer to your question.
DanishVi vil da meget seriøst skulle besvare følgende spørgsmål: Hvad forbinder os i EU?
We must, though, ensure that Europe becomes effective where it has not been before.
DanishHr. formand, jeg kan besvare de tre spørgsmål vedrørende princippet om arbejdsdeling.
Mr President, I can answer the three questions on the principle of work-sharing.
DanishJeg kan ikke besvare detaljerede spørgsmål, da jeg ikke ved mere om det, end De gør.
I cannot answer detailed questions as I am no more informed about it than you are.
DanishHr. formand for Rådet, jeg beder Dem venligst besvare fru Theorins spørgsmål.
I give the floor to the President-in-Office to answer Mrs Theorin's question.
DanishPapoutsis, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru McNallys spørgsmål.
I should like to welcome Mr Papoutsis and ask him to answer Mrs McNally's question.
DanishHr. formand, hr. kommissær, vi skal simpelthen blot besvare to spørgsmål.
Mr President, Commissioner, there are just two questions which must be answered.
DanishSelv om jeg kunne besvare Deres tekniske spørgsmål, måtte jeg ikke gøre det.
Even if I were able to answer your technical question, I would not be permitted to.
DanishHr. kommissær, jeg giver Dem ordet til at besvare fru Izquierdos spørgsmål.
I give the floor to the Commissioner to answer Mrs Izquierdo Rojo's question.
DanishSchultz, jeg vil også være lykkelig for at kunne besvare alle Deres spørgsmål om emnet.
I would be delighted to give you as much information as I can about this issue.
DanishHenderson, jeg beder Dem venligst besvare fru Kestelijn-Sierens ' spørgsmål.
Mr Henderson, I invite you to reply to Mrs Kestelijn-Sierens ' question.
DanishJeg vil lige besvare de spørgsmål, der er blevet stillet, f.eks. om mærkning.
I would like to answer the other questions asked, on labelling for example.
DanishJeg vil også benytte denne lejlighed til at besvare fru Carlottis spørgsmål.
I will also take this opportunity to respond to Madame Carlotti's question.
DanishHr. formand, lad mig kort besvare nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst.
Mr President, allow me to respond briefly to some of the questions raised.
DanishHenderson, De har ordet, såfremt De ønsker at besvare dette spørgsmål.
Mr Henderson, you have the floor if you would like to reply to that question.

Lignende oversættelser "besvare spørgsmål" på engelsk

spørgsmål substantiv
besvare verbum
centralt spørgsmål substantiv
vigtigt spørgsmål substantiv