Dansk-engelsk oversættelse af "besvarelse"

DA

"besvarelse" engelsk oversættelse

DA

besvarelse {en}

volume_up
besvarelse (også: løsning, svar)
Men tillad mig at sige, at Deres besvarelse var alt for generel.
Permit me to tell you, however, that your answer was very general.
Jeg imødeser kommissærens besvarelse af mine spørgsmål.
I should like to hear answers from the Commissioner to my questions.
Barnier, må jeg også bede Dem uddybe Deres besvarelse af sidste del af mit spørgsmål?
You did not fully answer the last part of my question on large-scale energy transmission networks.
besvarelse (også: svar)
volume_up
reply {substantiv}
Jeg vil gerne takke Kommissionen for den meget grundige besvarelse.
I want to thank the Commission for its full reply.
Hr. kommissær, i Deres svar nævnte De en besvarelse til den spanske regering, som ikke vedrører os her i Parlamentet.
Commissioner, you mention a reply that was given to the Spanish Government, which does not concern us in this House.
Hr. formand, det var min besvarelse af de stillede spørgsmål og de fremsatte bemærkninger i aften og i formiddags.
Mr President, those are my replies to the questions and comments presented this morning and this evening.
besvarelse (også: respons, svar, tilbagemelding)
Jeg har derfor ment, at der var grundlag for en lidt længere besvarelse for at kunne give udtryk for nogle af vore bekymringer.
Therefore I thought my response deserved to be a bit longer in order to express some of our concerns.
Jeg beklager, at jeg har måttet bruge tid på en detaljeret besvarelse af de ærede medlemmers vigtige spørgsmål.
I regret that I have had to take time to give a detailed response on the important question put by honourable Members.
Desværre er der i dag ikke plads til en fortsættelse af forhandlingen med besvarelse.
Unfortunately, I have to say that we have no time left today to continue the debate and allow responses.

Eksempelsætninger "besvarelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRådet henviser til sit svar på forespørgsel til skriftlig besvarelse E-0229 / 02.
I am certainly alive to the concerns that the honourable Member has raised.
DanishJeg skal sørge for, at der fremover gives en fyldigere besvarelse af skriftlige spørgsmål.
I shall ensure that answers to written questions are more complete in future.
DanishJeg er enig i, at det er vigtigt at fremskynde proceduren for besvarelse.
I agree that speeding up the procedure for answering is highly important.
DanishBarnier, må jeg også bede Dem uddybe Deres besvarelse af sidste del af mit spørgsmål?
You did not fully answer the last part of my question on large-scale energy transmission networks.
DanishDesværre er der i dag ikke plads til en fortsættelse af forhandlingen med besvarelse.
Unfortunately, I have to say that we have no time left today to continue the debate and allow responses.
DanishVil Rådet revidere sine procedurer for besvarelse af de parlamentariske spørgsmål, der stilles til det?
Will the Council review its procedures for answering parliamentary questions put to it?
DanishMen tillad mig at sige, at Deres besvarelse var alt for generel.
Permit me to tell you, however, that your answer was very general.
DanishJeg imødeser kommissærens besvarelse af mine spørgsmål.
I should like to hear answers from the Commissioner to my questions.
DanishHjertelig tak hr. kommissær for den detaljerede skriftlige besvarelse af forespørgslen, som nu foreligger.
As the author of the question is not present, Question No 51 lapses.
DanishFru Torres-Marques, jeg kan ikke gå længere i min besvarelse, hvad angår finansperspektiverne.
Mrs Torres Marques, I cannot go any further than I already have on the subject of the Financial Perspective.
DanishJeg vil gerne takke Kommissionen for den meget grundige besvarelse.
I want to thank the Commission for its full reply.
DanishDet fører mig videre til besvarelse af de mere specifikke spørgsmål.
DanishDer findes en kanal, ad hvilken man kan fremsætte dette spørgsmål, samt en kanal til besvarelse af spørgsmålet.
There are channels for asking questions and channels through which you will receive your answer.
DanishMin gruppe vil under plenarforsamlingens kommende mødeperiode fremsætte en forespørgsel til mundtlig besvarelse med forhandling.
My group will be proposing an oral question and debate for the forthcoming plenary session.
DanishHr. formand, det var min besvarelse af de stillede spørgsmål og de fremsatte bemærkninger i aften og i formiddags.
Mr President, those are my replies to the questions and comments presented this morning and this evening.
DanishJeg fik i dag den skriftlige besvarelse, og det foruroliger mig, at Kommissionen virkelig vil forsvare denne praksis.
I received a written answer today and I am concerned that the Commission really supports this practice.
DanishOg andre medlemmer som De selv skal være opmærksomme på, at disse spørgsmål ikke er planlagt til mundtlig besvarelse.
And other Members, like yourself, must be aware that these questions are not scheduled to be replied to orally.
DanishJeg har derfor ment, at der var grundlag for en lidt længere besvarelse for at kunne give udtryk for nogle af vore bekymringer.
Therefore I thought my response deserved to be a bit longer in order to express some of our concerns.
DanishJeg beklager, at jeg har måttet bruge tid på en detaljeret besvarelse af de ærede medlemmers vigtige spørgsmål.
I regret that I have had to take time to give a detailed response on the important question put by honourable Members.
DanishHr. kommissær, i Deres svar nævnte De en besvarelse til den spanske regering, som ikke vedrører os her i Parlamentet.
Commissioner, you mention a reply that was given to the Spanish Government, which does not concern us in this House.