Dansk-engelsk oversættelse af "betale sig"

DA

"betale sig" engelsk oversættelse

DA

betale sig {verbum}

volume_up
Derfor må vi vælge mellem stagnation eller en risiko, det vil kunne betale sig at løbe.
Therefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
Jeg tror også, at en mere synlig EU-politik i øjeblikket kan betale sig.
I also think that a more visible policy on our part would pay off at the moment.
Den investering ville helt bestemt kunne betale sig.
That investment would surely pay dividends.
It can also make sense economically.

Eksempelsætninger "betale sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kan ikke betale sig, for vi har allerede foretaget en række ændringer i TEN.
It would not be worth it, as we have already made a whole series of changes to the TENs.
DanishDerfor må vi vælge mellem stagnation eller en risiko, det vil kunne betale sig at løbe.
Therefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
DanishJeg tror også, at en mere synlig EU-politik i øjeblikket kan betale sig.
I also think that a more visible policy on our part would pay off at the moment.
DanishDet kan betale sig at begynde debatten om sammenlægningen hurtigst muligt.
It would be well worth discussing the possibilities of combination very soon.
DanishSagt på en anden måde: Kan det stadigvæk betale sig at investere i denne sektor?
In other words: is there still any purpose in investing in this sector?
DanishDerfor kan det også betale sig at diskutere i fællesskab, hvilke skridt vi skal foretage.
It is therefore well worth discussing together what steps we need to take next.
DanishDet kan ikke betale sig at forsøge at overtale amerikanerne med hårde ord.
It makes no sense to try to convince the Americans by using tough words.
DanishMarkedet indgår i kraftvarmeproduktion, hvis det kan betale sig økonomisk.
The market will engage in cogeneration if it is financially worthwhile.
DanishDet kan alligevel betale sig at destruere benmels- og talglagre.
It is nevertheless worth supporting the disposal of stocks of bonemeal and tallow.
DanishFor det andet kan nuklear energi ikke betale sig økonomisk i et privatiseret marked.
Secondly, from an economic point of view, in a privatized market, nuclear energy is not viable.
DanishVil det under sådanne omstændigheder overhovedet kunne betale sig at afholde valg?
In such circumstances will it even be worth having elections?
DanishEn rammeafgørelse kan eventuelt sætte en hindring for, at den form for kriminalitet kan betale sig.
The framework decision would prevent this sort of crime from being profitable.
DanishDe beskytter hønens velfærd, det kan betale sig, og det er populært.
It protects the welfare of the hen; it is profitable and it is popular.
DanishDet kan ikke betale sig at true med disse våben, og vi skal ikke være bange for at sige det.
It makes no sense whatsoever to use this threat, and we must not be frightened to say so.
DanishDet skal atter kunne betale sig økonomisk at skabe nye arbejdspladser.
We must get back to job creation being worth it in financial terms.
DanishDet kan virkelig betale sig at gøre en indsats her og nu for at optimere beskæftigelsesmulighederne.
There is a real benefit from taking action now to maximise employment opportunities.
DanishHvis ikke det kan betale sig at kæmpe for det, hvad skal vi så kæmpe for?
If this is not something worth campaigning for, then what is?
DanishMen hvorfor kan det betale sig for EU at udgive en rapport om menneskerettighederne hvert år?
But why should the EU publish a report on human rights every year?
DanishFolk ønsker ikke at bo i dem, fordi det ikke kan betale sig.
People do not wish to live in them because it does not pay them to do so.
DanishJeg ved ikke, hvorfor Kommissionen skal investere i at betale sig selv for det arbejde, den gør.
I do not know why the Commission needs to put money in to pay itself for the job it is doing.

Lignende oversættelser "betale sig" på engelsk

betale verbum
sig pronomen
undre sig verbum
gifte sig verbum
nærme sig verbum
bøje sig verbum
English
opføre sig verbum
klare sig verbum
English
vægre sig verbum
English
opholde sig verbum
English
befinde sig verbum
English