Dansk-engelsk oversættelse af "betegnelse"

DA

"betegnelse" engelsk oversættelse

DA

betegnelse {en}

volume_up
betegnelse (også: indikation, indikator)
Beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser
Protection of geographical indications and designations of origin
Beskyttelse af geografiske betegnelser er en god ide.
The protection of geographical indications is a good idea.
Desværre er der ingen tegn på en varig accept af de geografiske betegnelser inden for rammerne af WTO.
Geographical indications are an excellent way of delivering a qualitative approach to international trade.
betegnelse (også: aftale, rendezvous)
betegnelse

Eksempelsætninger "betegnelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFaktisk ville menneskerettighedsagenturet være en bedre betegnelse for dette organ.
Indeed, the Human Rights Agency would be a more appropriate title for this body.
DanishOgså EU-bestemmelserne for betegnelse af vin bør generelt gennemgås og revideres.
The European wine description legislation should be checked and reworked thoroughly.
DanishSpecielt Epirus opnåede den priviligerede betegnelse af EU ' s fattigste region.
Epirus acquired the dubious accolade of being the poorest region in the European Union.
DanishDen drejer sig om definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine.
The report deals with definitions, descriptions and presentations of aromatised wines.
DanishDen supplerende betegnelse " med koncentrater " er efter min mening snarere forvirrende.
The additional designation 'with concentrates ' tends in my view to confuse.
DanishDe kendes under den bosniske betegnelse OBNOVA og er kun sammenfattet formelt.
They are known by the Bosnian term OBNOVA and only formally combined.
DanishJeg kan godt lide denne betegnelse, fordi jeg faktisk er fuldt enig i det, de har sagt.
I like that adjective, because I am in deep harmony with what they said.
DanishDen veletablerede betegnelse " skotsk oksekød " bør fortsat anvendes.
The well established description of Scotch beef should continue to be used.
Danish" Asiatisk " bruges i denne sammenhæng som en racistisk betegnelse, som skal beklages og stoppes.
" Asian ", in this context, is used as a racist term to be deplored and dropped.
DanishHvis foranstaltningen har et retsgrundlag, kommer budgetpostens betegnelse i anden række.
If the action has a legal base, the title of a budget line is secondary.
DanishSå er der ikke behov for nogen betegnelse på emballagens forside.
This rules out the necessity of putting the designation on the front of the package.
DanishMakedonien har dog ambitioner om at blive forløst fra denne betegnelse.
It does, however, have the ambition to break free from this image.
DanishUanset hvilken betegnelse vi bruger herom, finder jeg indholdet af Connect-initiativet særdeles vigtigt.
I feel the content of CONNECT is extremely important, whatever it is called.
DanishDet er en passende betegnelse, og alle konsekvenser bør drages deraf.
This is the right word to describe them and all concomitant conclusions should be drawn from that.
Danish" Overflødig " er måske den alvorligste betegnelse, og De er ikke ansvarlig, det er Parlamentets ansvar.
Perhaps 'redundant ' is the most serious epithet, and you are not responsible for this.
DanishBangemann, jeg er overhovedet ikke enig med Dem i Deres betegnelse af, hvad der er teknisk.
Mr Bangemann, I do not agree at all with your referring to this business as a technical measure.
DanishEn anden betegnelse for resultatreserve er effektivitetsreserve.
Another name for the performance reserve is efficiency reserve.
DanishNej, for det er bare en betegnelse, der dækker over de mere eller mindre officielle mafiabanders overmagt.
Yet under the guise of democracy there is domination by official and unofficial mafias.
DanishI sidstnævnte ændringsforslag foreslås en ændring i den betegnelse, der skal anvendes for denne foranstaltning.
That latter amendment proposes a change in terminology to be used in this measure.
DanishDen rigtige betegnelse er 50 millioner fattige, hvoraf mere end 2 millioner ikke har nogen bolig.
In plain language, there are 50 million people in poverty, and over 2 million of them are homeless.