Dansk-engelsk oversættelse af "betjent"

DA

"betjent" engelsk oversættelse

DA

betjent {en}

volume_up
betjent (også: embedsmand, fuldmægtig, officer)
betjent (også: politibetjent)
Det skal dog understreges, at EU ikke må nøjes med at have en passiv rolle og holdning til indvandringsstrømmene, så EU blot er en betjent, der styrer trafikken.
Above all, Europe cannot confine itself to taking a passive role and attitude towards immigration as if it were just a traffic policeman directing traffic.

Eksempelsætninger "betjent" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishParlamentet bliver betjent vel af mange embedsmænd, og jeg hilser dem for dette.
This House is well served by many officials and I salute them for it.
DanishVi vil straks sende en betjent op til den herre, hvis han ikke hører, hvad vi siger.
We shall send an usher straight away if this gentleman does not hear what we are saying.
DanishDet vil kunne garantere, at forbrugerne i alle regioner kan blive betjent til rimelige priser.
That will guarantee the consumer a service at a reasonable price in every region.
DanishHvis en betjent gør det, betragtes det også som en forbrydelse, der ikke kan forblive ustraffet.
If any agent of the State does the same, this is also a crime and must not go unpunished.
DanishDe er allerede ofte de mest hjælpeløse i de ugunstige områder, som endda risikerer ikke at blive betjent længere.
They already have the least power, in the less affluent areas which are even at risk of having no services at all.
DanishFru Muscardini, hvis der er et problem med fjederen i Deres stol, så må vi tilkalde en betjent, der kan se på det.
Mrs Muscardini, if there is a problem with the spring in your chair we will get an usher to come and deal with it.
DanishKan vi for det andet gøre brug af allerede eksisterende luftrutecentre til at sikre, at fjerntliggende områder også kan blive betjent til disse områder?
Secondly, can we utilise already existing airline hubs to ensure that peripheral areas can be serviced into those areas as well?
DanishHvis liberaliseringen fortsætter også på dette område, er der stor fare for, at der en dag er hele områder, der ikke bliver betjent af postvæsenet.
If liberalisation continues in this area too, then there is a great risk that one day we will see entire regions with no postal service.
DanishI 1993 - det er ikke ret længe siden - blev Paul Magee fra Belfast dømt for drabet på betjent Glen Goodman i Tadcaster i det nordlige Yorkshire.
In 1993 - which is not long ago - Paul Magee from Belfast was convicted of killing Special Constable Glen Goodman in Tadcaster, North Yorkshire.
DanishDet skal dog understreges, at EU ikke må nøjes med at have en passiv rolle og holdning til indvandringsstrømmene, så EU blot er en betjent, der styrer trafikken.
Above all, Europe cannot confine itself to taking a passive role and attitude towards immigration as if it were just a traffic policeman directing traffic.
DanishDe mennesker, der bor langt fra alt, vil naturligvis ikke blive betjent eller kommer til at betale meget dyrt, hvilket nogle af dem ikke har råd til.
People who live a long way from civilisation will clearly not receive a better service or else they will then have to pay a great deal and some of them will not be in a position to do so.
DanishDet er min faste overbevisning, at Parlamentet og Kommissionen er blevet særdeles vel betjent af kommissærerne fra de små lande - naturligvis tænker jeg i denne forbindelse på mit eget land.
I would like, on this my last occasion, to make a plea on behalf of the Commissioners from small countries: small may be beautiful, but small can also be highly competent, colourful and efficient.