Dansk-engelsk oversættelse af "beton"

DA

"beton" engelsk oversættelse

DA

beton {en}

volume_up
På lokalt plan kan vi holde op med at fylde flodsletter og vandingsenge med beton.
Locally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
Et sted har man hældt 200 m beton på, og der er stadig udslip.
At some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
Vi får hele tiden at vide, at det, man enedes om i Berlin, er støbt i beton.
We keep being told that Berlin is set in concrete.

Eksempelsætninger "beton" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPå lokalt plan kan vi holde op med at fylde flodsletter og vandingsenge med beton.
Locally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
DanishEt sted har man hældt 200 m beton på, og der er stadig udslip.
At some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
DanishHvis der bliver bygget et nyt fængsel af beton uden vinduer, så har vi et problem!
If a new concrete prison is built, this time devoid of windows, we have, to say the least, a problem.
DanishVi får hele tiden at vide, at det, man enedes om i Berlin, er støbt i beton.
We keep being told that Berlin is set in concrete.
DanishJeg kan kun sige, hold fingrene fra at forstærke floderne med beton!
All I can say is, hands off the concreting of river banks!
DanishHovedvægten forskydes fra mindre beton og mindre asfalt til uddannelse af vores folk i vidensamfundet.
In doing so, we can update the cohesion policy to include it in a new agenda: that of Lisbon.
DanishHeldigvis findes der nogle retfærdige, der ikke erstatter værdier som frihed og egen identitet med beton.
Thankfully there are people who do not swap the values of freedom and identity for concrete buildings and roads.
Danishmetallurgi, stål, zirconiumlegeringer og beton
metallurgy, steel, zirconium alloys and concrete;
DanishKort sagt, færre midler til asfalt, beton og veje, flere midler til forskningsinfrastrukturer og uddannelse af borgerne.
In a nutshell, we need to invest less in asphalt, concrete and roads, and more in research infrastructure and training our people.
DanishLastbilchaufførers sundhed og sikkerhed kræver helt givet en ny bestemmelse om, at alle Bruxelles ' brostensbelagte gader skal graves op og erstattes med beton.
Madam President, I would like to thank Mr Hughes for his report, and I would like to congratulate the Agency for the 13 per cent reduction in accidents in the workplace.
DanishSå må jeg virkelig spørge, om vi kan tillade os fortsat at hælde de europæiske skatteyderes penge i beton, uden at der indtræder signifikante effekter med hensyn til beskæftigelsen?
So I really wonder whether we can afford to continue putting European taxpayers ' money in concrete without this having a significant impact on employment.
DanishEfter vores opfattelse skal Europas fremtid ikke så meget måles ud fra den mængde armeret beton, vi er i stand til at opføre, men snarere ud fra kvaliteten af den viden, vi kan opnå.
We believe that the future of Europe should be viewed less in terms of concrete construction and much more in terms of the quality of knowledge we can offer.
DanishI dag skal Libanon starte forfra, i dag skal alt i Libanon gøres om igen, alt skal bygges op på ny – i hvert fald det, som euro og beton kan genskabe og genopbygge.
Today, however, Lebanon has to start again from scratch, everything has to be done again, everything has to be rebuilt – at least in terms of what euros and concrete are able to redo and rebuild.