Dansk-engelsk oversættelse af "betryggende"

DA

"betryggende" engelsk oversættelse

DA

betryggende {adjektiv}

volume_up
betryggende
Betænkningens indhold og udvalgets indsats er betryggende.
The content of the report and the efforts of the Commission are reassuring.
Det er betryggende for udviklingen af den interne efterspørgsel.
It is reassuring for the development of domestic demand.
I denne forbindelse er ministrenes svar på min skrivelse af 4. januar meget betryggende.
In this respect, the replies of Ministers to my letter of 4 January is reassuring.
betryggende (også: antagelig, passende)

Eksempelsætninger "betryggende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLamys afsluttende indlæg lød langt mindre betryggende end det indledende.
The concluding response from Mr Lamy sounded less reassuring than his beginning.
DanishI denne forbindelse er ministrenes svar på min skrivelse af 4. januar meget betryggende.
In this respect, the replies of Ministers to my letter of 4 January is reassuring.
DanishDette budskab er måske ikke optimistisk, men det er i hvert fald betryggende.
If not an optimistic message, this at least gives no cause for concern.
DanishTil gengæld er sikkerheden for et antal luftfartøjer fra tredjelande ikke lige så betryggende.
However, the safety record of a number of third countries ' aircraft is less reassuring.
DanishKommissionen har ikke ressourcer nok til at varetage regnskabsafslutningen på betryggende vis.
The Commission does not have sufficient resources to carry out the procedure satisfactorily.
DanishBetænkningens indhold og udvalgets indsats er betryggende.
The content of the report and the efforts of the Commission are reassuring.
DanishMen det er betryggende at se den energi, som De udviser i denne sammenhæng.
I am reassured by your energy in that direction.
DanishDet er betryggende for udviklingen af den interne efterspørgsel.
It is reassuring for the development of domestic demand.
DanishEndelig finder jeg, at støtteniveauet for beskæftigelsesretningslinjerne her i Parlamentet er meget betryggende.
Finally, the level of support in this House for the employment guidelines is very reassuring.
DanishSituationen i Østeuropa er også langt fra betryggende.
The situation in Eastern Europe is also far from reassuring.
DanishPå den anden side er det betryggende, at USA har erklæret, at landet ønsker at samarbejde med Menneskerettighedsrådet.
The Commission, like the Member States, is concerned about the US vote against the text.
DanishDen konstatering, jeg kom frem til, var ikke videre betryggende.
DanishHans bemærkninger var betryggende.
DanishDet er endnu mindre betryggende at erfare, at EU-regnskaberne under de foregående kommissærer ikke en eneste gang blev effektivt godkendt.
It is even less reassuring to note that during their time as commissioners not once were the EU accounts effectively signed off.
DanishDet er betryggende at vide, at industriministeriet i Det Forenede Kongerige allerede er opmærksom på spørgsmålet om dækning.
It is good to know that, in the UK, such coverage is something to which the Department of Trade and Industry is already directing its attention.
DanishDet er derfor betryggende, at Kommissionen også har bemærket behovet for at skabe det bedst mulige miljø for netop denne form for aktivitet.
It is therefore comforting to see that the Commission has also noticed the need to create the best possible environment for precisely this kind of activity.
DanishOg dette er meget betryggende for mig, for efter at jeg er blevet medlem af Europa-Parlamentet, er jeg konstant i luften og konstant oppe at flyve.
I find this really reassuring because, ever since I have been a Member of the European Parliament, I have been constantly up in the sky in aeroplanes.
DanishMaritime katastrofer følges som regel af hektisk politisk aktivitet, der virker betryggende på det pågældende tidspunkt, men som ikke altid følges op.
Maritime disasters are usually followed by flurries of political activity which sound reassuring at the time but which have not always been followed through.
DanishKommissær Lamys indlæg mandag den 10. marts, som indledte debatten om EU ' s indsats i forbindelse med GATS-forhandlingerne, lød betryggende.
The explanation that Commissioner Lamy gave on Monday 10 March at the beginning of the debate on the commitment of the EU to the GATS negotiations sounded reassuring.
DanishDet tager hensyn til behovet for at beskytte vores børns sundhed på betryggende vis og skaber klarhed for virksomhederne i legetøjsindustrien med hensyn til perspektiverne.
Without the efforts both of them have made, it would not have been possible to reach agreement on this highly problematic and weighty matter.