Dansk-engelsk oversættelse af "beundre"

DA

"beundre" engelsk oversættelse

DA

beundre {verbum}

volume_up
Vi kan simpelthen ikke blot forholde os passive og beundre værket.
We cannot simply stand back and admire our handiwork.
Fru formand, jeg må sige, at man ikke kan andet end beundre fru Bloch von Blottnitz for hendes ihærdighed.
Madam President, I must say that one cannot but admire Mrs Bloch von Blottnitz's tenacity.
Hr. formand, de fleste af os kan beundre den taktik og de fremtidige opgaver, der skal udføres af Europol som organisation.
Mr President-in-Office, most of us can admire the tactics and future tasks to be conducted by Europol as an organisation.
beundre (også: hædre, ære)

Eksempelsætninger "beundre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish- Hr. formand, der er nogle ting at beundre i denne forfatning, men der er også mange ting at foragte.
I have many reasons for saying this, but time allows me to mention just one today.
DanishFru formand, jeg må sige, at man ikke kan andet end beundre fru Bloch von Blottnitz for hendes ihærdighed.
Madam President, I must say that one cannot but admire Mrs Bloch von Blottnitz's tenacity.
DanishVi kan simpelthen ikke blot forholde os passive og beundre værket.
We cannot simply stand back and admire our handiwork.
DanishMen denne betænkning er ikke en opfordring til at læne sig tilbage og beundre det udførte arbejde.
But this report is not an invitation to relax and look back with admiration at the path we have followed.
DanishHan har den europæiske tålmodighed - som unge mennesker kun kan beundre - til at få sat et sådant værk sammen.
He has the European patience – at which younger people can only wonder – to bring this work together.
DanishVi kom til at beundre ham som en mand, der var dybt engageret i sit kald, sit arbejde og fred.
I am quite sure that Archbishop Courtney's family and many friends will appreciate the support of the European Parliament at this time.
DanishJeg måtte beundre det tålmodige engagement hos den congolesiske befolkning, mænd og kvinder, valgtilforordnede og vælgere.
I admired the patient dedication of the Congolese people – men and women, people working in polling stations and voters.
DanishHr. formand, de fleste af os kan beundre den taktik og de fremtidige opgaver, der skal udføres af Europol som organisation.
Mr President-in-Office, most of us can admire the tactics and future tasks to be conducted by Europol as an organisation.
DanishVi kan beundre Amerika og amerikanske forhold, men det er stadig af vital betydning at beskytte og fremme vor egen kultur her i Europa.
We can admire America and things American but it still remains vital to protect and promote our own cultures here in Europe.
DanishNår man tænker på, hvor store anstrengelser hver enkelt af disse områder har kostet, så må man virkelig beundre de nye lande.
When one considers how much effort has been expended in every single one of these areas, one cannot help but admire the candidate countries.
DanishMan må beundre bestræbelsen på at virke objektiv, der har fået ordføreren til at nævne» andre religiøse ledere«, efter at have nævnt imamerne.
We must admire the rapporteur's attempt to keep a balance, as he did write 'and other religious leaders ' after mentioning imams.
DanishJeg ønsker virkelig at hylde fru Fontaine og den store beslutsomhed og balancegang, som vi endnu en gang har haft lejlighed til at beundre hende for.
I wish to pay homage to Mrs Fontaine, to the great determination and balance we have been able to admire in her once again.
DanishJeg havde en drøm om, at de befolkninger, som lyttede til Dem, endelig ville beundre Deres tale og Deres klarsynede og humanistiske ord om indvandring.
I had a dream that finally the peoples listening to you admired your speech and your lucid and humanist views on immigration.
DanishBetyder det, at vi holder op med at beundre de produktionsteknologier, der kræver så mange af naturens ressourcer, og som i den grad er misantropiske?
Does this mean that we are abandoning our wonder at productivist technologies, so voracious in their use of natural resources and so misanthropic?
DanishDette program er en lille flise, som vil give denne mosaik farve, så den en dag kan blive til et komplet billede, som hele Europas befolkning kan beundre.
This programme is a small ceramic piece which will add colour to that mosaic and which will one day make up a complete picture which all the people of Europe can admire.
DanishHvis et hus er blevet skævt, hvis selve fundamentet viser sig ikke at du, sætter man sig jo ikke ligefrem ned for afslappet at beundre de fine nye ting i køkkenet og i stuen.
If a house is crooked and its foundations are collapsing, we do not walk around it admiring the equipment in the kitchen or the furniture in the living room.
DanishJeg synes, der er grund til at respektere og beundre det mod, de pågældende lande har lagt for dagen i indsatsen for at sikre, at aftalen om Den Internationale Straffedomstol bliver en succes.
I think that the courage shown by those countries in working towards the success of the agreement on the International Criminal Court deserves both our respect and our admiration.