Dansk-engelsk oversættelse af "beundring"

DA

"beundring" engelsk oversættelse

DA

beundring {en}

volume_up
beundring
De hjalp mig til at udvikle en dybtfølt beundring for læren om kristendom.
They helped me develop a profound admiration for the teachings of Christianity.
Jeg har stor beundring for det, som tiltrædelseslandene allerede har præsteret.
I have great admiration for what the accession countries have already achieved.
Det er et fremskridt, som fortjener beundring og den største respekt fra vores side.
It is a step forward, one that deserves our admiration and our greatest respect.

Eksempelsætninger "beundring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg har stor beundring for det, som tiltrædelseslandene allerede har præsteret.
I have great admiration for what the accession countries have already achieved.
DanishDet er et fremskridt, som fortjener beundring og den største respekt fra vores side.
It is a step forward, one that deserves our admiration and our greatest respect.
DanishHr. formand, vi kan i disse dage alligevel give udtryk for stor beundring for USA.
Mr President, you certainly have to hand it to the United States these days.
DanishDe hjalp mig til at udvikle en dybtfølt beundring for læren om kristendom.
They helped me develop a profound admiration for the teachings of Christianity.
DanishSelvom jeg hidtil ikke har kunnet deltage, har jeg stor beundring for denne betænkning.
I was not able to participate in it myself, but I greatly appreciate it.
DanishJeg nærer personligt en særdeles stor beundring for det arbejde, som folk på stedet har udført.
I personally have tremendous admiration for the work of the people on the ground.
DanishDenne beundring gælder ikke for de personer, de var ansvarlige over for.
That admiration does not extend to the people they were responsible to.
DanishHr. formand, jeg har stor beundring for Deres talent og færdigheder.
Mr President, I personally have a great deal of admiration for your skill and talents.
DanishVi står uden tøven ved deres side og udtrykker vores beundring og taknemmelighed over for dem.
We stand at their side unhesitatingly and express our admiration and our gratitude to them.
DanishDen bedste metode er at sætte standarder, der vækker beundring verden over.
The best way we can do that is by setting standards that can command the admiration of the whole world.
DanishHer vil jeg gerne udtrykke min beundring for arbejdet ved Det Fælles Forskningscenter.
At this point, I would like to express my admiration for the work of the Joint European Research Centre.
DanishHvad har han opnået med sin hundeagtige beundring for George Bush?
What has he achieved with his dog-like devotion to George Bush?
DanishHer fortjener denne betænkning vores støtte og beundring.
For this reason, the report warrants our support and our admiration.
DanishNogle af dem har indhentet det tabte, og det er med beundring, at jeg lykønsker vores venner i syd.
Some of them have made up for lost time and I would like to express my admiration for our friends from the South.
DanishDeres mod fortjener vor beundring og støtte.
Their bravery deserves our admiration and indeed our support.
DanishOg så vil jeg gerne sige to ting til fru Hautala med al den beundring, som hun ved, jeg har for hende.
I would also like to make a couple of points to Mrs Hautala, with all the admiration that she knows that I have for her.
DanishJeg tilslutter mig det ærede medlem og udtrykker min beundring for Aung San Suu Kyi og hendes kolleger i NLD.
I join with the honourable Member in expressing my admiration of Aung San Suu Kyi and her fellow members of the NLD.
DanishPolitikere, som åbent arbejder for dette, fortjener ikke blot vores beundring, men frem for alt også vores støtte.
Those politicians who openly work for such a cause deserve not only our admiration, but above all, our support.
DanishMen jeg vil gerne sige til formanden for Rådet, at han ikke bør forveksle suk af lettelse med gisp af beundring.
But I would say to the President-in-Office that he should not mistake the sighs of relief for gasps of admiration.
DanishJeg vil gerne udtrykke min beundring for deres mod.