Dansk-engelsk oversættelse af "beundringsværdig"

DA

"beundringsværdig" engelsk oversættelse

DA

beundringsværdig {adjektiv}

volume_up
beundringsværdig
Det har været en usædvanlig stor, beundringsværdig indsats.
Their efforts have been admirable and quite extraordinarily extensive.
Historisk set har Tyrkiet foretaget et beundringsværdigt forsøg på at tilnærme sig Europa.
Historically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Den samarbejdsånd, som har præget de tre store institutioner i denne sag, er beundringsværdig.
The spirit of collaboration with which the three great institutions have approached this file has been admirable.
beundringsværdig (også: prisværdig)

Eksempelsætninger "beundringsværdig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne Kommission har forberedt euroen og Agenda 2000 på en beundringsværdig måde.
This Commission prepared admirably for the euro and for Agenda 2000.
DanishDet har været en usædvanlig stor, beundringsværdig indsats.
Their efforts have been admirable and quite extraordinarily extensive.
DanishDet påpeger også Pierre Schori, lederen af EU ' s valgobservation, på beundringsværdig vis.
That was what Pierre Schori, as leader of the EU delegation of election observers, also demonstrated admirably.
DanishDen samarbejdsånd, som har præget de tre store institutioner i denne sag, er beundringsværdig.
The spirit of collaboration with which the three great institutions have approached this file has been admirable.
DanishEuropa-Parlamentet har på beundringsværdig vis bevaret roen og overblikket og reageret på krisen med modenhed.
The European Parliament has displayed commendable composure and maturity in the face of this crisis.
DanishAlene den ro og sindighed, med hvilken han er gået over denne larmende interessernes markedsplads, er beundringsværdig.
It is amazing how calmly and composedly he has cut his way through this jungle of interests.
DanishHvis arkitekturen udgør en konflikt mellem form, funktion og rum, synes jeg, at alt næsten er blevet løst på beundringsværdig vis.
I believe that if architecture is a conflict between form, function and space, then this has been resolved admirably.
DanishDen måde, hvorpå fru Lienemann forstod at tackle alle de politiske grupper hele vejen igennem, var virkelig beundringsværdig.
The way in which Mrs Lienemann conducted the whole matter of taking all the political groups the whole way through was really something to be admired.
DanishIrlands indsats er beundringsværdig, og den kan måske inspirere andre lande til at iværksætte lignende tiltag.
However, I have to say that in 1995, when I was the Danish Minister for Development Cooperation, we announced something similar for the least-developed poor countries.
DanishFor det første har ordføreren udvist en beundringsværdig klarsynethed i forbindelse med udarbejdelsen af sin betænkning, som behandler og fortolker de vigtigste problemer.
First of all, the rapporteur has demonstrated great lucidity in producing a report which sets out and interprets the main problem.
DanishMange af plejeanstalterne og skolerne er i dårlig stand, og mine egne vælgere i Chelmsford giver en beundringsværdig støtte til en bestemt skole i Berkovitsa.
Many of the care homes and schools are in a bad state and my own constituents in Chelmsford provide admirable support for one particular school at Berkovitsa.
DanishMed en beundringsværdig indsats er det lykkedes den tidligere ombudsmand at skabe stor opmærksomhed omkring embedet og placere det på landkortet med hensyn til forvaltning.
It has been a remarkable achievement by the previous Ombudsman to have placed the role so firmly in the consciousness and on the map of administration.
DanishDen internationale krisegruppe, der er en beundringsværdig organisation, som rapporterer om brændpunkter rundt om i verden, beskrev for nylig Zimbabwe som et land i frit fald.
The International Crisis Group, which is an admirable organisation that reports regularly on trouble spots around the world, recently described Zimbabwe as a country in freefall.
DanishHer udtrykkes der kraftig støtte til Kommissionens initiativ, og man understreger på beundringsværdig vis det påtrængende behov for at få vedtaget Daphne-programmet i god tid inden årets udgang.
It gives strong support to the Commission's initiative and underlines in an admirable way the need and urgency for the Daphne programme to be adopted well before the end of the year.
DanishDet Europæiske Råd i København har afsløret en alvorlig politisk konflikt, idet staterne har vendt ryggen til borgerne, fiskerne og de frivillige, der har gjort en så beundringsværdig indsats.
The Copenhagen European Council laid bare a serious political conflict: the Member States turned their back on the public, on the fishermen and on the volunteers who had acted so admirably.