Dansk-engelsk oversættelse af "beundringsværdigt"

DA

"beundringsværdigt" engelsk oversættelse

DA

beundringsværdigt {adverbium}

volume_up
beundringsværdigt (også: prisværdigt)
Medlemmerne forholdt sig beundringsværdigt roligt under demonstrationen.
Well, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Det har været en nyttig, om end beundringsværdigt atypisk debat.
This has been a useful, if admirably atypical, debate.
Byrne påpegede i et beundringsværdigt klart indlæg, er der ikke noget grundlag for det i traktaten.
As Mr Byrne pointed out to us in an admirably clear intervention, there is no treaty base for it.

Eksempelsætninger "beundringsværdigt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMedlemmerne forholdt sig beundringsværdigt roligt under demonstrationen.
Well, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
DanishHistorisk set har Tyrkiet foretaget et beundringsværdigt forsøg på at tilnærme sig Europa.
Historically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
DanishLad os erkende, at der kom noget beundringsværdigt ud af Europas ruiner i 1945.
We are here to remember, to acknowledge and to build.
DanishEndelig vil jeg understrege, at alt angående krav af mindre værdi er beundringsværdigt i Gargani-betænkningen.
Mr President, it is a pleasure to address you tonight on this important theme.
DanishByrne påpegede i et beundringsværdigt klart indlæg, er der ikke noget grundlag for det i traktaten.
As Mr Byrne pointed out to us in an admirably clear intervention, there is no treaty base for it.
DanishDet har været en nyttig, om end beundringsværdigt atypisk debat.
This has been a useful, if admirably atypical, debate.
DanishHan har leveret et beundringsværdigt stykke arbejde i dag.
He has come up with another admirable piece of work today.
DanishDet er et beundringsværdigt mål, en langsigtet målsætning og rent faktisk en lovgivning, vi kan være stolte af.
It is an admirable objective, a lasting achievement and, in fact, legislation we can all be proud of.
DanishDe blev fængslet den 20. november 1992 og har i den tid, De har været fængslet, vist et beundringsværdigt mod.
You showed admirable and unyielding courage throughout your detention which began on 20 November 1992.
DanishDe har gjort et beundringsværdigt stykke arbejde.
DanishOgså formandskabets arbejde for bekæmpelse af handel med kvinder, trafficking, og for at skabe fred på Balkan er beundringsværdigt.
The presidency's work in combating trafficking in women and in pursuit of peace in the Balkans is also commendable.
DanishHun har udført et beundringsværdigt arbejde.
DanishDet er normalt den tekst, der bliver citeret, så det er beundringsværdigt at høre medlemmet gå helt tilbage til første Mosebog.
That is usually the text which is quoted so it was admirable to hear the honourable lady going back even further to Genesis.
DanishDerfor gør det indtryk, at det overhovedet er lykkedes i et beundringsværdigt omfang, men vi skal gennemtvinge det yderligere.
For that reason it is impressive that reform has taken place to such an amazing extent at all, but we need to intensify the process.
DanishItalien, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Spanien, Tyskland, Østrig og Finland har meget beundringsværdigt allerede ratificeret traktaten.
Already Italy, France, Belgium, Luxembourg, Spain, Germany, Austria and Finland have notably and honourably ratified the Treaty.
DanishVi burde alle vide, at hun har påtaget sig et sisyfosarbejde her, og jeg mener, at hun har udført det beundringsværdigt og fantastisk.
Every one of us should realise that she took a real Sisyphean task upon herself here and I believe she has done an admirable and fantastic job.
DanishDer blev stillet et direkte spørgsmål til mig, og den, som stillede spørgsmålet, er blevet tilbage for at høre svaret, hvilket er beundringsværdigt, for sådan er det ikke altid.
If we want to maintain that encouragement and not reject the genuine progress made, now is the time to give our support to ratification.
DanishHr. formand, jeg har hidtil savnet i diskussionen, at det blev sagt klart og tydeligt, hvilket beundringsværdigt folk albanerne fra Kosovo var og stadig er i dag.
Mr President, what is missing so far in this discussion is a clear expression of how admirable the Albanian people in Kosovo have been and still are today.
DanishHun er et beundringsværdigt medlem af udvalget og vil blive husket i dette udvalg for det arbejde, hun har gjort bl.a. i relation til beskyttelse af børnemad.
She is an admirable member of the committee and will be remembered in that committee for the work she has done, particularly on the protection of infant foods.
DanishDisse prognoser vises som en beundringsværdigt klar tabel over perioden 2006-2016, og det beregnes, at der skal anvendes 78 millioner euro af skatteydernes penge til agenturet i denne periode.
Unfortunately, the blackmail of delocalisation and pressure from industry have poisoned our debates and misrepresented the ambitions of REACH.