Dansk-engelsk oversættelse af "bevæbnet"

DA

"bevæbnet" engelsk oversættelse

DA

bevæbnet {adjektiv}

volume_up
bevæbnet (også: væbnet)
Vi kunne ikke få tilladelse til at tale med ham, efter sigende fordi han var bevæbnet.
We were not allowed to talk to him, apparently because he was armed.
Når den stærke bevæbnet vogter sin Gård bliver det han ejer i Fred.
When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:
Det serbiske politi i Kosovo er bevæbnet til tænderne.
The Serbian police in Kosovo are armed to the hilt.
bevæbnet (også: kampklar)
I hvert enkelt tilfælde har man bevæbnet nogle mennesker ideologisk med det formål at få dem til at skride til handling.
On each occasion, people were given the ideological arms to carry out the attacks.

Eksempelsætninger "bevæbnet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi kunne ikke få tilladelse til at tale med ham, efter sigende fordi han var bevæbnet.
We were not allowed to talk to him, apparently because he was armed.
DanishBehøver vi absolut at være bevæbnet med artikel 272, som vi skjuler i ærmet?
Do we have to come armed with Article 272 hidden up our sleeve?
DanishJeg mener ikke, at det øger sikkerheden, hvis der er bevæbnet personale om bord.
Where sky marshals are concerned, I take a very firm line.
DanishNår den stærke bevæbnet vogter sin Gård bliver det han ejer i Fred.
When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:
DanishHvordan lykkedes det Hizbollah at blive bevæbnet med russiske våben?
How did Hizbollah manage to arm itself with Russian weapons?
DanishBevæbnet med koblingsdirektivet går vi nu på globalt plan ind i kampen for at løse klimaproblemerne.
The same applies to Canada and, hopefully in future, also to Japan.
DanishI hvert enkelt tilfælde har man bevæbnet nogle mennesker ideologisk med det formål at få dem til at skride til handling.
On each occasion, people were given the ideological arms to carry out the attacks.
DanishGøres det bedst ved på naboens land at oprette bosættelser med folk, der er bevæbnet til tænderne?
Is it the best thing to move colonies of people armed up to the hilt into the territory of your neighbours?
DanishDet serbiske politi i Kosovo er bevæbnet til tænderne.
The Serbian police in Kosovo are armed to the hilt.
DanishDer er ingen hænder, der er ansvarlige nok til disse frygtelige dommedagsvåben, som vi har bevæbnet os selv med.
There are no hands responsible enough for these terrifying, apocalyptic weapons we have armed ourselves with.
DanishDet drejer sig bl.a. om de notoriske bevæbnede flyvagter, som er bevæbnet sikkerhedspersonale om bord på fly.
A major improvement in the Commission proposal is the fact that the chapter on safety on board civil aircraft has been added.
DanishDer hersker ingen tvivl om, at så længe LRA er bevæbnet, vil de skyde, dræbe og bortføre børn snarere end at forhandle fred.
It is clear that, as long as the LRA is armed, they will shoot, kill, and abduct children rather than negotiate peace.
DanishLigesom andre talere tvivler jeg på, om bevæbnet tilstedeværelse om bord på fly ville styrke sikkerheden.
In order to prevent arbitrariness and accidents in future, it is necessary to draw up common rules for deploying armed security officers on board aircraft.
DanishDernæst ønsker jeg at rejse spørgsmålet om, hvorvidt vi virkelig ikke var klar over, at Hizbollah var bevæbnet med flere tusinde Katyusha-raketter?
Secondly, did we really not know that Hizbollah had armed itself with several thousand Katyusha rocket launchers?
DanishUnder kommunalbestyrelsens møde skød en bevæbnet person adskillige gange mod kommunalbestyrelsens medlemmer, hvorved otte kommunalbestyrelsesmedlemmer blev dræbt og 14 hårdt såret.
An armed man gunned down members of the municipal council during a council meeting, leaving eight councillors dead and fourteen very seriously wounded.
DanishDet synes dog heller ikke acceptabelt at erstatte den med en menneskelig barriere, hvor godt bevæbnet den end måtte være, som er organiseret og legitimeret af det internationale samfund.
What seems unacceptable is attempting to replace that wall with a human barricade, even if it is well armed, organised and authorised by the international community.
DanishVi mener ikke, at der kan herske tvivl om, at militser bevæbnet af regeringen til at beskytte oliefelterne og militser støttet af SPLM er involveret i krænkelser af menneskerettighederne.
We believe that there is no doubt that militias armed by the government to protect the oil fields and militias supported by the SPLM are involved in human rights violations.
DanishMilitsgrupper bevæbnet af det indonesiske militær, som kæmper imod uafhængighed, har skabt kaos og dræbt et stort antal mennesker i et desperat forsøg på at undertvinge kravet om selvbestemmelse.
Anti-independence militias armed by the Indonesian military have created havoc and killed large numbers of people in a desperate bid to frustrate the demand for self rule.