Dansk-engelsk oversættelse af "bevægelig"

DA

"bevægelig" engelsk oversættelse

DA

bevægelig {adjektiv}

volume_up
bevægelig (også: mobil)
Kapitalen er den vanskeligste at beskatte, fordi den er bevægelig.
Capital is the most difficult thing to tax as it is mobile.
Vi tænker derfor på forbrugeren som en velunderrettet og bevægelig aktør efter klare regler og i overensstemmelse med påtagne forpligtelser.
We therefore see the consumer as an informed and mobile player, in line with clear rules and with due respect for the commitments entered into.
Når det er sådan, kan regeringerne til syvende og sidst ikke gøre andet end at beskatte den mindst bevægelige faktor, nemlig arbejde.
Since that is the case, most governments can tax the least mobile factor, namely labour.
bevægelig (også: flytbar)

Eksempelsætninger "bevægelig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn sådan bevægelig pionerfront skaber den nødvendige dynamik til at gå videre.
That kind of stirring, pioneering front provides the impetus to move further on.
DanishDe regler, der regulerer den frie bevægelig for personer inden for EU, er fællesskabsregler.
The rules which regulate the free movement of persons within the Union are Community rules.
DanishHer er der et spørgsmål om den frie bevægelig for arbejdstagere.
In that regard there is the question of the free movement of labour.
DanishKapitalen er den vanskeligste at beskatte, fordi den er bevægelig.
Capital is the most difficult thing to tax as it is mobile.
DanishVi tænker derfor på forbrugeren som en velunderrettet og bevægelig aktør efter klare regler og i overensstemmelse med påtagne forpligtelser.
We therefore see the consumer as an informed and mobile player, in line with clear rules and with due respect for the commitments entered into.
DanishKan man f.eks. forestille sig fri bevægelig for personer mellem Tyrkiet og de vesteuropæiske lande, praktisk talt uden kontrol, som det i dag praktiseres internt i Unionen?
Can you, for example, imagine the free movement of persons between Turkey and the countries of western Europe, virtually without any controls as is now happening within the EU?
DanishNår det i dag er nemt at flytte en industrivirksomhed, er det således endnu nemmere at flytte et luftfartsselskab, da selve produktionsfaciliteten pr. definition er bevægelig.
Therefore, while nowadays, it is an easy matter to relocate an industrial plant, it is even easier to relocate an airline, in that the means of production itself is, by definition, mobile.