Dansk-engelsk oversættelse af "bevidsthed"

DA

"bevidsthed" engelsk oversættelse

DA

bevidsthed {en}

volume_up
bevidsthed
Bevidsthed er en absolut forudsætning for ansvarlig beslutningstagning.
Awareness is an absolute prerequisite for responsible decision-making.
Der er også et presserende behov for at øge den miljømæssige bevidsthed i Rusland.
There is also a pressing need to raise environmental awareness in Russia.
Desuden er der behov for øget bevidsthed om sikkerheden inden for fiskerisektoren.
Besides this, further awareness regarding safety in the fisheries sector is necessary.
bevidsthed
Denne frygt håndteres bedst ved at udvikle en europæisk bevidsthed.
These can best be overcome by developing a European consciousness.
Landegrænserne er noget centralt i mange menneskers bevidsthed.
National frontiers are a central part of many people's consciousness.
Vi opnåede at skabe bevidsthed, hvad angår den politiske deltagelse.
Where political participation is concerned, we have been successful in raising consciousness.

Eksempelsætninger "bevidsthed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe er takket være deres tilstedeværelse stærkt forankret i folks bevidsthed.
Their presence in this sector establishes them firmly in the minds of the people.
DanishHvis De ikke har en social bevidsthed, vil jeg bede Dem tænke i handelsmæssige baner.
If you do not have a social conscience, I would ask you to think in terms of trade.
DanishDesuden er der behov for øget bevidsthed om sikkerheden inden for fiskerisektoren.
Besides this, further awareness regarding safety in the fisheries sector is necessary.
DanishDet andet spørgsmål drejer sig om den politiske bevidsthed, der råder nu.
The second question concerns political awareness of the times in which we live.
DanishDe forslag, han vil stille den 11. marts, vil afspejle denne bevidsthed.
The proposals he brings forward on 11 March will reflect that awareness of his.
DanishDer er også et presserende behov for at øge den miljømæssige bevidsthed i Rusland.
There is also a pressing need to raise environmental awareness in Russia.
DanishJeg er enig med det ærede medlem i, at det er vigtigt at hæve forbrugernes bevidsthed.
I agree with the honourable Member that it is important to raise consumer awareness.
DanishVi blev klar over betydningen af at beskytte ofrene og øge samfundets bevidsthed.
We realised the importance of protecting the victims and raising the awareness of society.
DanishHver kollega skal kunne stemme med fuld bevidsthed om, hvad han gør.
It is important that every Member should be clear as to what they are voting on.
DanishEt resultat af valget er, at det har styrket bosniernes demokratiske bevidsthed.
One outcome of the election is that it has strengthened the Bosnians ' democratic awareness.
DanishEn hel række pigenavne står med flammeskrift skrevet i vor bevidsthed.
A whole series of girlsʼ names have been imprinted on all our minds for good.
DanishFrihedens vrangside er altid en bevidsthed om, at nogen vil misbruge denne frihed.
The flip side to the coin is always the knowledge that someone is trying to abuse freedoms.
DanishDer er brug for såvel lovgivning som en stor indsats for øget debat og bevidsthed.
There is a need both for legislation and measures to stimulate debate and increase awareness.
DanishJeg mener, at vi her enten mangler noget i form af bevidsthed eller praksis.
I believe that there is something missing here, either in terms of awareness or of practice.
DanishDet gælder altså om at fremme foranstaltninger, som ændrer deres bevidsthed i positiv retning.
Measures must therefore be taken to give them a more positive sense of themselves.
DanishI betragtningerne står der meget om en europæisk bevidsthed hos borgerne, som skal fremmes.
The recitals include various references to encouraging citizens ' European awareness.
DanishDermed skærpes vores bevidsthed om det europæiske, og vi får et mål, som netop bemærket.
As mentioned a moment ago, it will inject feeling and soul into Europe.
DanishVi ved, at energieffektiviteten bl.a. øges ved at øge folks bevidsthed om problemet.
We know that one of the tasks in increasing energy efficiency is to improve public awareness.
DanishDet er rigtigt, at det i dag kræver mod at tilkendegive og forsvare en national bevidsthed!
The mindless dictatorship is systematically destroying national values and identities.
DanishUnionens liste over mangler er lang i offentlighedens bevidsthed.
The people are aware that the list of the Union's shortcomings is a long one.